Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Νίκος Λυγερός στο Μουσείο Τέχνης Μεταξιού.

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου ώρα 6 το απόγευμα στο Μουσείο Τέχνης Μεταξιού 
Ο ζεόλιθος αυξάνει την αγροτική παραγωγή,  μειώνει τα λιπάσματα και  φυτοφάρμακα, παράγει υγιεινές τροφές, και κατά συνέπεια προστατεύει το περιβάλλον.

Με την προσθήκη του  Ζεόλιθου στα γεωργικά εδάφη βελτιώνεται το ριζικό σύστημα των φυτών και αυξάνεται η παραγωγή κατά 29%-57%  στο σιτάρι, 34%  στο ρύζι, 50% στο καλαμπόκι, 48%-66% στα σταφύλια,45% στα ακτινίδια, 17% στο βαμβάκι, και 52% στην ντομάτα. Μάλιστα, στην ντομάτα βελτιώνονται  τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κατά 4% στα διαλυτά στερεά, 26% στη βιταμίνη C και 46% στη πυκνότητα. 
Ακόμη, με τη χρήση του ζεόλιθου μπορεί να μειωθεί η χρήση λιπασμάτων κατά 56%-100% και η χρήση ύδατος άρδευσης κατά 33%-67%, αποτρέπεται η έκπλυση επιβλαβών ουσιών από το χερσαίο στο υδάτινο περιβάλλον, μειώνεται ο ευτροφισμός των υδάτων και προστατεύεται η ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως στο εξωτερικό αλλά και στη χώρα μας ο ζέολιθος μπορεί να βρει αρκετές εφαρμογές, όπως: Στη Γεωργία, στην κτηνοτροφία , στο περιβάλλον , στην υγεία, στην ιχθυοκακαλλιεργεια κ.α