Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Εδώ Αλεξανδρούπολη: Να «σπάσουμε αυγά», Δήμαρχε


Η επένδυση του χρυσού στη Θράκη πρόκειται για μία τρανταχτή περίπτωση land grabbing (αρπαγή της γης), σαν τις χιλιάδες που συμβαίνουν σε πολλές χώρες της Αφρικής. Οι κεντρικές κυβερνήσεις αγνοούν παντελώς τη βούληση των τοπικών κοινωνιών και συνάπτουν συμφωνίες με άλλες χώρες, πουλώντας, για ένα κομμάτι ψωμί, τους εθνικούς φυσικούς πόρους. Για το πώς καταντήσαμε, από ευρωπαϊκή χώρα, να κινδυνεύουμε από ένα κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα, παρόμοιο με της Αφρικής, φταίει η παντελής άγνοια και ικανότητα του κράτους να σχεδιάσει μία δομημένη στρατηγική για τις χρήσεις γης και, φυσικά, για τους φυσικούς πόρους.