Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Από άνεργος... αγρότης


Η Οργάνωση Γη ξεκινά στις 11 Μαρτίου 2013 τον πρώτο κύκλο του προγράμματος «Εισαγωγή στη Γεωργία». Η εκπαίδευση αφορά στη βιολογική γεωργία η οποία έχει τα μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης στη χώρα μας, αφού αποτελεί μόλις το 2% της ελληνικής παραγωγής, τη στιγμή που το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ποσοστό αγγίζει το 10%.   
Στα σεμινάρια μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή άνεργοι έως 50 ετών, που επιθυμούν να ασχοληθούν με την γεωργική παραγωγή και την εκμετάλλευση αγροτικών προϊόντων. Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και η διάρκεια του θα είναι 9 εβδομάδες, ενώ οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιούνται για 16 διδακτικές ώρες την εβδομάδα (12 ώρες πρακτική και 4 ώρες θεωρητική εκπαίδευση).
Αναλυτικά το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: