Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΥΧΕΡΟΥ

Εμβρόντητοι οι κάτοικοι του Τυχερού και των όμορων οικισμών  είδαν  τις υπέρογκες χρεώσεις στους  λογαριασμούς ύδρευσης . Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η  χρέωση της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού είναι κλιμακωτή, όπως φαίνεται στο παράδειγμα , στον παρακάτω πίνακα. Πόσο όμως χρεώνονται το νερό οι κάτοικοι του Πέπλου, των Φερών και της Τριανούπολης, σύμφωνα με τη ΔΕΥΥΑ; 
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΥΧΕΡΟΥ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΕΡΩΝ
ΚΥΒΙΚΑ   ¤
ΚΥΒΙΚΑ   ¤
15    *    0,39  = 5,85 ¤
60   *  0,48  =  28,8¤
120  *    0,80  = 96 ¤
90   *  0,38  =  34,2¤
165  *         1  = 165 ¤
200 *  0,43  =  86¤
50    *     1,40 = 70 ¤
ΣΥΝΟΛΟ: 350 ΚΥΒΙΚΑ     = 336,85 ¤
ΣΥΝΟΛΟ: 350 ΚΥΒΙΚΑ     = 149 ¤


Συμπέρασμα, για 350 κυβικά,  στο Τυχερό πληρώνεις 336,85 ¤ ενώ στις Φέρρες λιγότερο από το μισό, 149  ¤. Άρα στο Τυχερό, για τα ίδια κυβικά , πληρώνουμε 57% περισσότερο.
Την Τρίτη και ώρα 18:30 μμ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ , στο Δημοτικό Συμβούλιο στο Σουφλί, για να διαμαρτυρηθούμε για τις υπέρογκες και άδικες χρεώσεις που μας έχουν επιβληθεί και να αιτήσουμε αλλαγή των χρεώσεων με απόφαση Δ.Σ

Aνοιχτή Πρόσκληση