Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Παραίτηση Χριστοδούλου Πασχάλη ....


Η Επιστολή Παραίτησης Πασχάλη Χριστοδούλου

Προς: 1. Δήμαρχο Σουφλίου                                                                                     
           2. Πρόεδρο  Δημ. Συμβουλίου
Κοιν.: ΜΜΕ 

Κύριε Δήμαρχε,
η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει πολύ βαθιές ιστορικές αναφορές στη χώρα μας αφού είναι η μετεξέλιξη του Κοινοτισμού που κράτησε ζωντανό τον ελληνισμό σε δύσκολες περιόδους της ιστορίας. Στην εξέλιξή της θεωρήθηκε, όχι άδικα, ότι είναι ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας είναι η πλησιέστερη προς το πολίτη εξουσία και ως εκ τούτου αποτελεί πρότυπο για τους πολίτες. Βέβαια η λειτουργία της ως ιμάντα μεταβίβασης των αδιεξόδων της κεντρικής διοίκησης προς τα κάτω καταγράφεται στα αρνητικά της. Ο δημοκρατικός προγραμματισμός, η διαφάνεια στη λειτουργία της και η νομιμότητα των πράξεών της, η σύνθεση των διαφορετικών απόψεων μέσα στα όρια των συνεργασιών που επιδιώκονται είναι τα χαρακτηριστικά για τα οποία η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαφέρει από την αντίστοιχη κεντρική. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι και συγκρουόμενες εξουσίες.