Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

Σουφλί: Άγονος ο διαγωνισμός, 'επιτυχής' η έρευνα αγοράς.

Μετά από άγονο πρόχειρο διαγωνισμό ανατέθηκε η προμήθεια στη σύζυγο Αντιδημάρχου....

Με απόφαση Δημάρχου έγινε απευθείας ανάθεση προμήθειας προϋπολογισμού σχεδόν 35.000 ευρώ και μάλιστα σε συγγενικό πρόσωπο Αντιδημάρχου. Όλα αυτά αφορούν το Δήμο Σουφλίου,  όπου με την υπ’ αριθμ. 490 Απόφαση Δημάρχου γίνεται ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών ύδρευσης αξίας 34.678,31 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στη σύζυγο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (να σημειωθεί ότι ο Αντιδήμαρχος είναι υδραυλικός στο επάγγελμα).