Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

Πάμε Άρδα !

Ημέρα 5η : Κυριακή 29 Ιουλίου
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
20:00 – 20:30 : GOD’S DESIRE
20:45 – 21:15 : CLOCKWISE
21:30 – 23:00: BAILDSA
23:15 – 02:00: LOCOMONDO
ΝΗΣΙΔΑ
02:00 – 03:30 : BASEMENT BLUES BAND