Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στις σχολές του ΟΑΕΔ


ΑΠΟ τις 18 Ιουνίου και έως τις 31 Αυγούστου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να εγγραφούν στις 51 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ για την περίοδο 2012 -13. Η διοίκηση του Οργανισμού αποφάσισε την εισαγωγή 7.130 σπουδαστών. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ θα είναι διετής και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προβλέπεται για τις 4 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, δικαίωμα εγγραφής έχουν οι νέοι και νέες που έχουν γεννηθεί τα έτη 1989 έως 1996 και κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον πρώτης τάξης λυκείου, γενικού ή επαγγελματικού, ή πρώτης τάξης εσπερινών γενικών λυκείων ή ΤΕΛ ή ενιαίων λυκείων, ή είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ ή ΕΠΑΣ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό σπουδών οπωσδήποτε με βαθμό και από πιστοποιητικό γέννησης δήμου ή κοινότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας