Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Έγκριση μελέτης συντήρησης στον τύμβο της Δοξιπάρας Έβρου

Ο ενταφιασμός αλόγων και αμαξών στην αρχαία Θράκη,
 έχει τις ρίζες του στα προϊστορικά χρόνια.

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ΚΑΣ γνωμοδότησε θετικά ως προς τη μελέτη συντήρησης μεταλλικών αντικειμένων του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας στον Έβρο.
Πρόκειται για αντικείμενα από σίδηρο, χαλκό και επάργυρα, τα οποία, αφού φωτογραφηθούν λεπτομερώς σε όλες τις φάσεις της συντήρησης, θα καθαριστούν και θα αποκατασταθούν, σύμφωνα με τις προτάσεις της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων.