Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Κι όμως ο καφές ωφελεί!

Κατά καιρούς έχουν αποδοθεί στον καφέ πολλές αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία που αργότερα έχουν διαψευσθεί από τους ερευνητές. Στην ουσία πρόκειται για μια εξαιρετική πηγή φυτικών θρεπτικών συστατικών που τονώνουν τον οργανισμό όπως το καφεϊκό, φερουλικό και χλωρογόνο οξύ.

Δαπάνες - Δήμος Σουφλίου (Τελικά, λεφτά υπάρχουν ?)

 Δεν πρέπει να έχουν παράπονα οι προμηθευτές του Δήμου Σουφλίου διότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείο Εσωτερικών  πληρώνονται κανονικά.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_soufliou/spending

Δεν γνωρίζουμε όμως εάν αυτό ισχύει και για τους εργαζόμενους ...


Ένεση ρευστότητας για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις από το χρηματοδοτικό εργαλείο JEREMIE


Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για τη χορήγηση ευνοϊκών μικροδανείων, έως 25.000 ευρώ, σε πολύ μικρές επιχειρήσεις* σε όλη την ελληνική επικράτεια από το JEREMIE, μέσω της Alpha Bank. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως προς την Τράπεζα έχει ορισθεί η 31.8.2012, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.
Συνολικά πρόκειται να διατεθούν στην αγορά μικροδάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο, συνολικού ύψους περισσότερο από 60 εκ ευρώ. Συγκεκριμένα, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 30,330 εκ. ευρώ ενώ για το εν λόγω προϊόν ο επιλεχθείς, μέσω διαγωνισμού, Ενδιάμεσος Οργανισμός (Alpha Bank) θα συνεισφέρει αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό (30,330 εκ. €), ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις και τα επιτόκια για τη χορήγηση των δανείων.
Επισημαίνεται ότι το χρηματοδοτικό εργαλείο  JEREMIE είναι ένα πλαίσιο που παρέχει μια σειρά συνεκτικών δράσεων για την προώθηση της αύξησης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το προτεινόμενο χρηματοδοτικό μέσο έχει σαν στόχο την υποστήριξη των νεοϊδρυθέντων (να λειτουργούν μετά την 01/01/2005) πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ στην Ελλάδα* με τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων.