Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Σύνταξη ΟΓΑ και δώρο Χριστουγέννων 1/12Η σύνταξη του Δεκέμβρη 2011 και το Δώρο Χριστουγέννων θα καταβληθεί σε 812.470 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων, την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2011 και το Δώρο Χριστουγέννων ανέρχεται σε 690.756.495,17 ευρώ.

Κίνδυνος για τις επεκτάσεις των Κέντρων Υγείας του Έβρου.

Οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου θα πρέπει «να τρέξουν» γρήγορα τις μελέτες για τις δομές υγείας τους.


Τον κίνδυνο της απένταξης φαίνεται πως αντιμετωπίζουν δυο σημαντικά έργα υγείας της περιοχής μας, και αφορούν στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου και στο Πολύ-ιατρείο των Φερών. «Μέχρι τον Δεκέμβριο, όσα από τα έργα έχουν προ-ένταξη αλλά δεν έχουν κινητικότητα θα απενανταχθούν» φαίνεται να υπογραμμίζει η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, τόσο για την περίπτωση του πολύ ιατρείου Φερών, όσο και του Κέντρου Υγείας Σουφλίου.

 Οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου θα πρέπει «να τρέξουν» γρήγορα τις μελέτες για τις δομές υγείας τους, γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι πόροι δεν θα παραμείνουν δεσμευμένοι, με αποτέλεσμα οι 900.000 ευρώ που προορίζονται για το Ιατρείο Φέρών και οι 600.000 ευρώ για το Κέντρο Υγείας Σουφλίου να πάνε σε άλλα έργα.