Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Η Συντήρηση όλων των παιδικών χαρών έχει ίδιο κόστος ότι μέγεθος και να φέρει ( ;)

Η συντήρηση των παιδικών χαρών , του Καλλικρατικού Δήμου Σουφλίου στοιχίζουν 10,000 ευρω έκαστος . Μεγάλη , μικρή με παιχνίδια , χωρίς παιχνίδια , με γκαζόν , με άμμο με λουλούδια ή χωρίς κοστίζουν στον Δήμο , ολοστρόγγυλα 10,000 ευρώ . Εργολαβία που πήρε , επαγγελματίας από την Ορεστιάδα , παλιός γνώριμος του Δήμου Ορφέα αλλά και της ΣΔΟΕ αφού για προβλήματα σε σχέση με τον ίδιο πρώην  Δήμο έφαγε πρόστιμο πολλών χιλιάδων  ευρώ . Γιατί όλες τις συντηρήσεις της πήρε ο ίδιος άνθρωπος ; γιατί ολοστρόγγυλα τα ποσά ; Πόσο φίλος μας είναι και τι εξυπηρετήσεις μας κάνει ; Αλήθεια τι εκπτώσεις δίνει ; Τα έργα θα γίνουν ; Έγιναν ;Υποβολή δηλώσεων καλλιέργειας στα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. μέχρι 17 Οκτωβρίου

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ. 176557/5.9.2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 1977/Β/6.9.2011) καθορίσθηκε η διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Καλλιέργειας στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α.
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία με την οποία, οι παραγωγοί που  δεν μπορούσαν αντικειμενικά  να συγκεντρώσουν και να καταθέσουν στις ΕΑΣ τα δικαιολογητικά κατοχής που απαιτούνται για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης και καλλιεργούν αγροτεμάχιο σε επιλέξιμη περιοχή, μπορούν να υποβάλλουν Δήλωση Καλλιέργειας στα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α., μέχρι τις 17-10-2011, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής), όπου θα αναγράφονται:
α) τα στοιχεία του αγροτεμαχίου (τοποθεσία, είδος καλλιέργειας και έκταση)
β) τα στοιχεία του κατόχου του αγροτεμαχίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου).
2. Αντίγραφο του χαρτογραφικού υπόβαθρου του αγροτεμαχίου, όπου θα αναγράφεται ο 13ψήφιος κωδικός.