Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Από τη Δευτέρα το εργόσημο στα ΕΛΤΑ

Τη διάθεση του εργοσήμου από τα καταστήματα του δικτύου τους από την ερχόμενη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
Οπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία ο εργοδότης θα μπορεί να προμηθευτεί τον αριθμό των εργοσήμων που επιθυμεί καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο στο ταμείο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ της επιλογής του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προμήθεια του εργοσήμου είναι ο εργοδότης να γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής του (τον γνωστό ΑΜΚΑ).
Αντίστοιχα ο εργαζόμενος θα παραλαμβάνει το κουπόνι από τον εργοδότη και θα πηγαίνει στα ΕΛΤΑ για να λάβει την αμοιβή του, από την οποία τα ΕΛΤΑ θα παρακρατούν τις προβλεπόμενες κρατήσεις και θα τις αποδίδουν στο εκάστοτε αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο. Επισημαίνεται πως για την είσπραξη του ποσού και ο εργαζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του.

Αντιμετώπιση της μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου από κουνούπια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΔΥΤ. ΝΕΙΛΟΥ

Σε συνέχεια των τακτικών συσκέψεων της Επιτροπής Διαχείρισης και Συντονισμού Δράσεων για τον ιό του Δυτικού Νείλου, συνεδρίασε την 6η Σεπτεμβρίου 2011, με θέμα την αξιολόγηση και συντονισμό δράσεων για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου από κουνούπια, στην περιοχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Σε ότι αφορά τους ψεκασμούς: Η Ομάδα ενημερώθηκε από τον Ανάδοχο του Έργου Βιοεφαρμογές ΕΠΕ για τις δράσεις του ολοκληρωμένου έργου καταπολέμησης που εκτελείται κατόπιν σχετικής συμβάσεως με το Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο. Πιο αναλυτικά αναφέρθηκε ότι:
1.      Το έργο καταπολέμησης των κουνουπιών βρίσκεται σε εξέλιξη και στις 5 Π.Ε. της Περιφέρειας ΑΜΘ.
2.      Παραδόθηκε η 1η Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποίησης του έργου στην οποία περιλαμβάνονται και  προβλήματα που προέκυψαν στα πλαίσια της καταπολέμησης.
3.      Συνεχίζεται η τοποθέτηση σε εβδομαδιαία βάση παγίδων διοξειδίου του άνθρακα σε 10 δειγματοληπτικούς σταθμούς στην Περιφέρεια.. Τα δείγματα αποστέλλονται για εργαστηριακό έλεγχο στην Ε.Σ.Δ.Υ.
4.      Οι εφαρμογές ψεκασμού πιστοποιούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω συστήματος τηλεπισκόπησης
  1. Στους οικισμούς που εμφάνισαν τα θετικά δείγματα έγιναν ελεγχόμενοι υπολειμματικοί ψεκασμοί ακμαιοκτονίας για την μείωση των πληθυσμών των ακμαίων κουνουπιών. Σημαντικοί πληθυσμοί κουνουπιών παρατηρούνται στις παρέβριες περιοχές.

Ελληνοφρένεια


O TSOLIAS KAI TO INTERNET from ellinofreneia on Vimeo.