Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας Οδού στην Θράκη
Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας Οδού στην Θράκη
Στους κάθετους άξονες της Εγνατίας οδού επικεντρώνεται η προσπάθεια του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της «Εγνατία Οδός ΑΕ», προκειμένου να ολοκληρωθούν εντός της επόμενης πενταετίας στο σύνολό τους.

Συνολικά οι κάθετοι άξονες είναι εννέα, εκ των οποίων οι τρεις βρίσκονται στην Θράκη και αποτελούν τμήματα πανευρωπαϊκών διαδρόμων, εξασφαλίζοντας τη σύνδεση της χώρας μας με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη.

Με την ολοκλήρωση των αξόνων μειώνονται σημαντικά η απόσταση και ο χρόνος απόκρισης, με αποτέλεσμα σε περίπου τρεις ώρες να μπορεί κάποιος να φτάσει από τις πρωτεύουσες των χωρών της νότιας Βαλκανικής σε οποιαδήποτε μεγάλη πόλη της Θράκης, με προφανή οικονομικά οφέλη για τη χώρα και ειδικότερα για την περιοχή μας.

Σήμερα συγκεντρώσαμε όλα τα δεδομένα των αξόνων και τις εξελίξεις των μελετών, διαγωνισμών και έργων που υλοποιούνται, στοιχεία που παραχώρησε ο πρόεδρος της «Εγνατία Οδός ΑΕ», Τάσος Μουρατίδης.

Επιχορήγηση του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου ΑΣ Έβρος ΣουφλίουΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την συζήτηση του θέματος του αφορά Επιχορήγηση του Αθλητικού
Ποδοσφαιρικού Συλλόγου ΑΣ Έβρος Σουφλίου ̟πριν την έναρξη της
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης
̟που υπάρχει για την ε̟πίλυσή του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Από τη στιγμή ̟που το δημοτικό Συμβούλιο με την α̟πόλυτη ̟πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το ο̟οίο δεν
ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα α̟ποφασίσει ε̟πί του
συγκεκριμένου θέματος επίσης με την α̟πόλυτη ̟πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών του.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Καλιούνης Ιωάννης έδωσε το λόγο στο ήμαρχο κ.
Ευάγγελο Πουλιλιό, ο οποίος είπε τα εξής:
Θα ̟πρέ̟ει να ε̟πιχορηγηθεί ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος ΑΣ ΕΒΡΟΣ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ο οποίος εκ̟προσω̟εί το δήμο μας ε̟πάξια τα τελευταία δύο χρόνια
στην Δ΄ Εθνική Κατηγορία και αντιμετωπίζει έντονα οικονομικά ̟προβλήματα για

την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών του, με το ̟οσό των 15.000,00 € σε βάρος του
ΚΑ 00.6734.01 του ̟προϋ̟πλογισμού του δήμου Οικονομικού Έτους 2011.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 ( Επιχορηγήσεις και βοηθήματα )
της ̟αρ. 1 του Ν.3463/06 τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κάνουν αποδεκτή
την ̟πρόταση του δημάρχου ο ο̟ποίος ̟πρότεινε να δοθεί ε̟πιχορήγηση ̟ποσού
15.000,00 € στο ̟ποδοσφαιρικό σωματείο «ΑΣ ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ».
Στη συνέχεια το Σ λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ̟παρα̟πάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦ-ΝΑ
Εγκρίνει την επιχορήγηση του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου ΑΣ ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
με το ̟οσό των 15.000,00 € ( συμ̟/νου ΦΠΑ ) και διαθέτει ̟πίστωση σε βάρος του
ΚΑ 00.6734.01 του ̟προϋ̟πολογισμού του δήμου Οικονομικού Έτους 2011.
Η απόφαση αυτή ̟πήρε αύξοντα αριθμό 118/2011
Αφού αναγνώστηκε τα ̟πρακτικό αυτό υ̟πογράφεται ως ακολούθως:
Σωστό Απόσ̟πασμα
Ο Δήμαρχος του Δήμου Σουφλίου
Ευάγγελος Πουλιλιός

Διαμαρτυρία των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. του Ν. Έβρου για την κατάργηση Εφοριών στον Έβρο


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Νομού Έβρου, με έγγραφό του προς τους αρμόδιους Υπουργούς, τους βουλευτές και τους Δημάρχους του Νομού, τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, τους Συλλόγους Λογιστών και Εργαζομένων στις ΔΟΥ και τα ΜΜΕ, διαμαρτύρεται σχετικά με την κατάργηση των Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου και την δημιουργία μιας μόνο Δ.Ο.Υ. με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

Οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ του Έβρου επισημαίνουν ότι, ο νομός Έβρου έχει την ιδιαιτερότητα να έχει εκτός της πρωτεύουσας του, δύο ακόμη σημαντικά αστικά κέντρα, τα οποία και μοιράζονται όλες τις διοικητικές μορφές δημοσίων υπηρεσιών και με την κατάργηση των Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου θα υπάρξουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της ευρύτερης περιοχής του Βορείου Έβρου...»

Έτοιμο το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στο Νομό Έβρου
Τελειωμένο θεωρείται το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στον Έβρο.
Η στελέχωση του περιλαμβάνει 4 άνδρες και 2 γυναίκες, ενώ υπάρχει και ένα όνομα το οποίο θα περιμένει την τελευταία στιγμή.
Το ψηφοδέλτιο των επόμενων εθνικών εκλογών στον Έβρο θα περιλαμβάνει τους:
Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο, βουλευτή του κόμματος στο νομό.
• Ελένη Δημούδη, εκπαιδευτικό, πρώην Νομαρχιακή Σύμβουλος Έβρου
• Δημήτρη Πέτροβιτς, δημοσιογράφο, Περιφερειακό Σύμβουλος ΠΕ Έβρου
• Κυριάκο Γεροντόπουλο, πρώην βουλευτή Έβρου, Αναπληρωτή Εκπρόσωπο ΝΔ
• Αθανασία Κακαλή, πρώην Δήμαρχο Σουφλίου, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ
• Σταύρο Κελέτση, πρώην βουλευτή Έβρου, πρώην Νομαρχιακό Σύμβουλο Έβρου
Τα ονόματα αυτά είναι κλεισμένα για τη ΝΔ, υπάρχει όμως ακόμα ένα, αυτό του Περιφερειακό Συμβούλου Σταύρου Καβαρατζή, το οποίο παραμένει … ως μπαλαντέρ .


http://www.elthraki.gr

Φωτογραφίες από τον Λευκό Πύργο - Αγανακτισμένοι

Φωτογραφίες από τη Θεσσαλονίκη , από το χώρο που μαζεύονται και διαμαρτύρονται καθημερινά οι αγανακτισμένοι πολίτες . Την ώρα που περάσαμε εμείς δεν είχε πολύ κόσμο , είναι χαρακτηριστικό όμως οι σκηνές που βρίσκονται στο χώρο και άνθρωποι που παραμένουν εκεί και τη νύχτα .
Συμβολικά , τοποθετημένο ένα πανό στον λευκό πύργο με το " Δεν πωλείται " .


Φωτογραφίες Souflievros .

Πρόγραμμα μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, σχεδιασμένο ειδικά για επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό.


Η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση κατέθεσε ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με θέμα την εκπόνηση προγράμματος μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, σχεδιασμένο ειδικά για επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Στην ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση επισημαίνει ότι: «Το 2010 αποτέλεσε ένα έτος για την Ελλάδα, όπου όλα τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη κατέγραψαν επιδείνωση, μέσα σε αυτά τα μεγέθη ήταν και η ανεργία, ενώ το μοναδικό μακροοικονομικό μέγεθος, το οποίο στήριξε την Εθνική οικονομία, ήταν οι εξαγωγές καθώς αυξήθηκαν σε ποσοστό άνω του 10%. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και τα αντικίνητρα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, είναι γεγονός ότι μέσω της διεθνοποιημένης δραστηριότητάς τους, κατάφεραν να διαφοροποιήσουν τον κίνδυνο των αγορών, αποτελώντας σήμερα τη μοναδική ελπίδα για οικονομική ανάπτυξη και απορρόφηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. 

Ο βούλγαρος πρωθυπουργός θεωρεί ασύμφορο τον αγωγό Μπουργκάς- ΑλεξανδρούποληΤην άποψη ότι «ο πετρελαιαγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης είναι ασύμφορος για τη Βουλγαρία», επανέλαβε από το βήμα της Βουλής, ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, Μπόικο Μπορίσοφ. Πρόσθεσε, δε, ότι σε μια σειρά από σημαντικές συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, συμφωνήθηκε ότι «η περιβαλλοντολογική μελέτη του αγωγού έχει τη μεγαλύτερη σημασία».


Εν τω μεταξύ, αναστάτωση στο πολιτικό σκηνικό της Βουλγαρίας προκάλεσαν οι εμπιστευτικές εκθέσεις Αμερικανών πρεσβευτών στη Σόφια για τον κ. Μπορίσοφ, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ιστοσελίδα Wikileaks.

Η έκθεση του Αμερικανού πρέσβη στη Σόφια, Τζον Μπάγιαρλι, το 2006, για τον τότε δήμαρχο Σόφιας, Μπόικο Μπορίσοφ, αναφέρει ότι υπήρχαν κατηγορίες που συνδέουν τον Μπορίσοφ με σκάνδαλα με καύσιμα, με 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΒΡΟΥ


ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΒΡΟΥ

Πληροφορίες: Πασχάλης Χριστοδούλου
                            Κιν. 6877573859

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τιμητική εκδήλωση  για τα 25 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς της Αιματολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ  διοργανώνουν η ΄Ενωση Συλλόγων και Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών Έβρου, ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου και ο Σύλλογος Φίλων Καρδιοχειρουργικής Κλινικής «Γαληνός».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 και ώρα 20.30΄ στο Ξενοδοχείο ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ.
Η παρουσία των πολιτών θα είναι ιδιαίτερη τιμή για τους διοργανωτές και τους τιμώμενους.