Την πεποίθηση πως η κατασκευή ενός φράχτη δεν επαρκεί από μόνη της για να δώσει λύση στην παράνομη μετανάστευση εξέφρασε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Σ. Μάλμστρομ έπειτα από σχετική γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ., Γ. Παπανικολάου. Μάλιστα, σημείωσε πως είναι πολύ πιθανόν η μεταναστευτική πίεση να βρει παρακαμπτήριες οδούς κατά μήκος των εξωτερικών χερσαίων συνόρων ή των θαλάσσιων συνόρων της Ελλάδας ή άλλων κρατών μελών.
Στην απάντηση της Επιτροπής σημειώνεται ότι η Ελλάδα υπέβαλε, ως μέρος του ετήσιου προγράμματός της (2011) για το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, αίτηση χρηματοδότησης για την κατασκευή του φράκτη στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου για τη βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων. Το προταθέν ετήσιο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή εξετάζεται από την Επιτροπή. Ωστόσο αυτό που πραγματικά απαιτείται, όπως υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων ασύλου και διαχείρισης της μετανάστευσης στην Ελλάδα, που να περιλαμβάνει τη θέσπιση ενός