Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Ανεξάρτητη υποψηφιότητα για την Περιφέρεια Αν. Μακ. και Θράκης ανακοίνωσε ο νομάρχης Ξάνθης Γ. Παυλίδης

Καθορισμός δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια

Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος, ο Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ν. Ραγκούσης υπέγραψε και δημοσιεύονται σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2 νέες Υπουργικές Αποφάσεις.

    Η πρώτη απόφαση αφορά στον καθορισμό του αριθμού των δημοτικών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια. Υπενθυμίζεται ότι ο «Καλλικράτης» προβλέπει τη διατήρηση των σημερινών δήμων και κοινοτήτων ως περιφέρεια για την εκλογή των δημοτικών συμβούλων προκειμένου να υπάρχει πλήρης και ουσιαστική αντιπροσώπευση όλων των δημοτικών ενοτήτων ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Επιπλέον, στις μεγάλες πόλεις που διαιρούνται σε δημοτικά διαμερίσματα, ως εκλογική περιφέρεια ορίζονται τα σημερινά δημοτικά διαμερίσματα, τα οποία μετονομάζονται από 1-1-2011 σε δημοτικές κοινότητες με αυξημένες αρμοδιότητες.

    Η δεύτερη απόφαση αφορά στον ορισμό του αριθμού των περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια. Υπενθυμίζεται ότι κατά κανόνα ως εκλογική περιφέρεια ορίζεται η γεωγραφική περιοχή των σημερινών νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, με εξαίρεση την Νομαρχία Αθηνών, η οποία οργανώνεται σε 4 περιφερειακές ενότητες και τις Νομαρχίες Πειραιώς, Μαγνησίας, Κεφαλληνίας και Καβάλας, των οποίων οι νησιωτικές περιοχές οργανώνονται σε ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα. Στη περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, τα όρια των εκλογικών περιφερειών ακολουθούν κατά βάση τα όρια των επαρχιών. Όπως προβλέπουν οι διατάξεις του προγράμματος «Καλλικράτης», οι άμεσα αιρετοί αντιπεριφερειάρχες ορίζονται σε επίπεδο νομού, με εξαίρεση την Αττική που ορίζονται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. 

Αιθμός Δημοτικών Συμβούλων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  και συγκεκριμένα στο Νομό Έβρου . 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ


ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
52.720
33
ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
3.335
2
ΦΕΡΩΝ
9.839
6
ΣΥΝΟΛΟ
65.894
41ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
18.998
22
ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
4.486
5
ΣΥΝΟΛΟ
23.484
27ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΥΣΣΑΣ
8.184
7
ΚΥΠΡΙΝΟΥ
2.915
2
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
21.730
18
ΤΡΙΓΩΝΟΥ
6.656
6
ΣΥΝΟΛΟ
39.485
33ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
2.723
17
ΣΥΝΟΛΟ
2.723
17ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΟΡΦΕΑ
6.146
9
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
7.519
12
ΤΥΧΕΡΟΥ
4.103
6
ΣΥΝΟΛΟ
17.768
27

Αριθμός περιφερειακών Συμβούλων


1.     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
103.975
9
ΕΒΡΟΥ
149.354
12
ΚΑΒΑΛΑΣ
145.054
11
ΘΑΣΟΥ
13.765
1
ΞΑΝΘΗΣ
101.856
9
ΡΟΔΟΠΗΣ
110.828
9
ΣΥΝΟΛΟ
624.832
51
Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη Ειδικών Φρουρών

Από το Υπουργείο προστασίας του Πολίτη και από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας βγήκε στις 21 Αυγούστου προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 500 ειδικών φρουρών . 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου ΙΙΙ παρ. 1 και 2 της παρούσης μέχρι και την 13-09-2010.

Προκηρύσσουμε

διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών (ανδρών και γυναικών) και
καθορίζουμε τα ακόλουθα:

Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Ειδικοί Φρουροί
καθορίζεται σε πεντακόσιους (500).
2. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων κατά τα ανωτέρω, ποσοστό 80%, ήτοι
(400) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο
τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λ.π.)
περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και
Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (με κλάδο Σπουδών δέσμης) και απολυτηρίων
ΕΠΑ.Λ, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.),
των ΕΠΑ.Σ και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Το υπόλοιπο ποσοστό 20%, ήτοι (100) θέσεις,
θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη,
πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών
Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου), πτυχίο Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β΄ Κύκλου σπουδών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
(Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου Ο.Α.Ε.Δ.), πτυχίο Ναυτικού Λυκείου ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ.

Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας
κατηγορίας υποψηφίων δεν θα καλυφθούν, οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας.

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.......

Οι νύχτες Αυγούστου γίνονται πιο λαμπερές στο Τυχερό

Δύο πολιτιστικοί θεσμοί συναντιούνται με σταυροδρόμι το Τυχερό. « ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ » πολιτιστικός θεσμός του Δήμου Τυχερού για πολλά χρόνια συναντάει το γνωστό σε όλους μας « ΤΡΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ » δημιουργώντας σημαντικές εκδηλώσεις όπως συναυλίες , παραδοσιακές βραδιές με χορευτικά συγκροτήματα , « ΓΙΟΡΤΗ ΓΗΣ 2010 » , θεατρικές παραστάσεις , εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις για παιδιά .

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010: « Γ Ι Ο Ρ Τ Η Γ Η Σ »
 
• ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ………….
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΣΟΥΣ – ΩΡΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 20:30
• ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΣΟΥΣ ΣΤΙΣ 21:00

ΤΡΙΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010: « Γ Ι Ο Ρ Τ Η Γ Η Σ »

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΤΙΤΛΟΣ « ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ » ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΥΧΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 11:00
• ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ « ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ »
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΣΟΥΣ ΣΤΙΣ 21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 :

Νέα αποστολή για "Τιτανικό"

Μία επιστημονική αποστολή επρόκειτο εκτός απροόπτου να ξεκινήσει την Κυριακή από τη "Νέα Γη" (Καναδάς), από το λιμάνι Σεν Ζαν, κατευθυνόμενη στη θαλάσσια περιοχή, όπου στον βυθό έχει εντοπιστεί (το 1985) το ναυάγιο του "Τιτανικού" κι "αυτή τη φορά, με ρομποτικές τηλεχειριζόμενος υποβρύχιες κάμερες, το ναυάγιο θα ερευνηθεί πολύ προσεκτικά", όπως ανακοινώνουν οι διοργανωτές του εγχειρήματος.

    Η αποστολή αυτή χρηματοδοτείται από την μη κερδοσκοπική αμερικανική εταιρεία "RMS Titanic", που έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για έρευνες στην περιοχή του ναυαγίου αυτού του Απριλίου του 1912.

    --Ανακοινώθηκε ότι στη διάρκεια περίπου 20 ημερών, το πλήρωμα της αποστολής θα χαρτογραφήσει όλη την τοποθεσία του ναυαγισμένου υπερωκεάνιου, ενώ όλες οι λήψεις, που θα γίνουν, προκειμένου να αναπαρασταθεί όσο γίνεται πιο τέλεια η σημερινή κατάσταση του ναυαγίου, "θα παρέχουν τρισδιάστατη εικόνα".

    Η ίδια εταιρεία ανακοίνωσε ότι διαθέτει πλέον ένα υπερσύγχρονο "σόναρ", που θα βοηθήσει πολύ να εκπληρωθούν οι σκοποί της παρούσας αποστολής.

    Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στον ιστότοπο www.expeditiontitanic.com. 

απε

Νεκρή βρέθηκε η 11χρονη που αγνοείτο από χθες

Νεκρή βρέθηκε στις 5.05 το πρωί, σε αγροτική περιοχή του Ελαιοχωρίου Αρκαδίας, η 11χρονη, υπήκοος Βουλγαρίας, που είχε εξαφανιστεί χθες και είχε ενεργοποιηθεί το σύστημα Amber Alert για την ανεύρεσή της.
Σύμφωνα με αξιωματούχους της αστυνομίας, έχει συλληφθεί και ο δράστης της δολοφονίας της.

Skai.gr

Απόστολος Φωτιάδης για τη ληστεία στο σπίτι του στην Αλεξ/πολη

Στη Θράκη Νετ μίλησε και περιέγραψε το περιστατικό της ληστείας στο σπίτι του ο πρώην υπουργός Απόστολος Φωτιάδης .