Κυριακή, 18 Ιουλίου 2010

Επίδομα στις 22 Ιουλίου

 Η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοίνωσε ότι το επίδομα άδειας θα καταβληθεί στους συνταξιούχους στις 22 Ιουλίου 2010, μαζί με τη σύνταξη μηνός Αυγούστου. Δικαιούχοι του επιδόματος άδειας είναι:

    α) όλοι οι συνταξιούχοι, εκτός από τους συνταξιούχους λόγω γήρατος οι οποίοι δεν θα έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31 Αυγούστου 2010.

    β) οι επιδοματούχοι του εξωιδρυματικού (παραπληγικού) επιδόματος.

    Το ποσό του επιδόματος που αφορά την κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 200 ευρώ μεικτά. Στις περιπτώσεις που το ποσό της κύριας σύνταξης είναι μικρότερο των 400 ευρώ, το ποσό του επιδόματος άδειας θα είναι ίσο με το μισό ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης.

    Το μεικτό ποσό των 200 ευρώ χορηγείται στην κύρια σύνταξη η οποία, μαζί με τυχόν προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών, επίδομα απόλυτης αναπηρίας, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα άδειας, υπολογιζόμενη σε 12μηνη βάση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.500 ευρώ. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού το ποσού, το επίδομα μειώνεται αναλόγως.