Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2010 στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.


Κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2010 
στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.  για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.

Αποφασίζουμε

1.       Την  κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2010 ύψους 139.665.000,00  
στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
Η εν λόγω κατανομή αφορά στην απόδοση υπολειπόμενων πιστώσεων έτους 2009 
και κατανέμεται ανά ΟΤΑ σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.


2.       Οι δικαιούχοι φορείς θα χρησιμοποιούν τις πιστώσεις της Σ.Α.Τ.Α.
αποκλειστικά για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες όπως τούτο ρητά προβλέπεται
από το Νόμο και θα γνωστοποιούν άμεσα τα σχετικά έργα στις αρμόδιες 
Διευθύνσεις των Περιφερειών προκειμένου να ελεγχθεί αυστηρά 
η πιστή εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

                                                                                                                               
                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ   
       Γ.ΝΤΟΛΙΟΣ
                   

Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Τυχερού

R&B Fashion Party


 Το Συμβούλιο Νεολαίας σας προσκαλεί μετά την παρέλαση τις 25 Μαρτίου στο R&B fashion Party που διοργανώνει στο Club Destijl..
Σας περιμένουμε για ένα φαντασμαγορικό show!!! 


Yesterday ..

Ευχαριστίες της Διοίκησης του Γ. Νοσοκομείου Διδυμοτείχου προς τον Νομάρχη Έβρου

Κύριοι,

Ευχαριστούμε θερμά την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου και τον κάθε ένα από εσάς, τους Νομαρχιακούς Συμβούλους , ξεχωριστά ,για την παραχώρηση στο Ίδρυμά μας ,του νέου, σύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου ασθενοφόρου. Η μεγάλη αυτή προσφορά σας στην περιοχή του Βορείου Έβρου θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην βελτίωση των παρεχομένων Υπηρεσιών Υγείας στους κατοίκους της περιοχής μας.
Με την πράξη σας αυτή αποδείξατε ότι και οι τοπικές κοινωνίες όταν ομονοούν και συνεργάζονται μπορούν να βελτιώσουν τα μέγιστα τομείς των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.
Αποδείξατε περίτρανα στην κεντρική εξουσία ότι μπορείτε να καλύψετε το κενό άσκησης κοινωνικής πολιτικής της, συμβάλλοντας και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής.
Αποδείξατε ότι ενδιαφέρεστε, κατανοείτε και δίνετε τις καλύτερες λύσεις σε σημαντικά και ζωτικής φύσεως προβλήματα των κατοίκων, ενισχύοντας την σημασία και την αποτελεσματικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την λογική της αποκέντρωσης εξουσίας .
Δώσατε ένα ηχηρό μήνυμα ,εν όψει τη νέας διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας, ότι η περαιτέρω παραχώρηση πόρων και αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ,θα βελτιστοποιήσει τις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες . Να είστε βέβαιοι ότι θα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό την δωρεά σας με απώτερο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.
Η διοίκηση ,οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι του Βορείου τμήματος του Νομού, εκφράζουν δημόσια τις ευχαριστίες τους για την γενναία αυτή προσφορά σας στην περιοχή μας.
Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου
Δρ. Βαφειάδης Κων/νος

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΈΒΡΟΥ

  Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΣΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΈΒΡΟΥ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΈΒΡΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 105 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης [Π.Δ. 30/96 ΦΕΚ τ.Α'/21] όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 15 του Ν. 2503/97 [ΦΕΚ 107 τ.Α].
2. Τις διατάξεις του άρθρου 142 του Οργανισμού του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου [ΦΕΚ 2306/08 τεύχος Β']
3. Τις διατάξεις των παρ. 5 έως και 13 του άρθρου 67 του Ν. 1416/84.
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ.ι΄ του άρθρου 1 του Ν.3812/09 " Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις"
5. Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης ειδικού συνεργάτη για την επιβοήθηση του έργου του Νομάρχη ,ως πρεσβευτή του παγκόσμιου κινήματος των special Olympics στη Μακεδονία και Θράκη, εν όψει των Ολυμπιακών αγώνων του 2011, που σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει τις τοπικές κοινωνίες και να βοηθήσει τα άτομα με διανοητική αναπηρία
 Γ ν ω σ τ ο π ο ι ο ύ μ ε
Ότι πρόκειται να πληρωθεί μία (1) θέση ειδικού Συνεργάτη του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου με σύμβαση εργασίας Ι. Δ. αορίστου χρόνου και καλούμε τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών ήτοι από 23-3-2010 μέχρι.1-4-2010Τα προσόντα διορισμού σε θέση Ειδικού Συνεργάτη ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν.1416/84 και είναι:
Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται κάθε φορά για τους Δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους, εκτός του ορίου ηλικίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει :
1. Να έχουν πτυχίο ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος Φιλοσοφικών ή Κοινωνικών Επιστημών, σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής
2. Να γνωρίζουν άριστα την αγγλική ή γερμανική γλώσσα και καλά μια δεύτερη ευρωπαϊκή γλώσσα.
3. Να έχουν γνώσεις στο χειρισμό Η/Υ
4. Να έχουν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και ενθάρρυνσης ατόμων με διανοητική αναπηρία .Θα συνεκτιμηθεί συγγραφική δραστηριότητα σχετική με τα παραπάνω.
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με βιογραφικό σημείωμα και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Καραολή & Δημητρίου 40, 3ος όροφος, Γραφείο 8) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε προσωπικά είτε τηλεφωνικά στο ανωτέρω γραφείο στο τηλέφωνο 25510-88616.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Νομαρχίας.
Ο Νομάρχης Έβρου


Νικόλαος Ζαμπουνίδης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2010

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στα Προγράμματα
της "Αγροτικής Εστίας" για 200.000δικαιούχους του ΟΓΑ

     Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση και την ενίσχυση των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ, και σε υλοποίηση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέα Λοβέρδου αρ. 22596/445(ΦΕΚ 2385/27-11-2009) που ενέκρινε τα Προγράμματα της "Αγροτικής Εστίας" του ΟΓΑ για το έτος 2010, η Διοίκηση του Οργανισμού ανακοινώνει:

    Την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών από την Δευτέρα 12-04-2010 μέχρι και την Παρασκευή 14-05-2010.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΦΜΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010

      Ανακοίνωση σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή οριστικών δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) για το οικονομικό έτος 2010:

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι εδώ και μια εβδομάδα λειτουργεί παραγωγικά η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) και του β΄ αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, οικονομικού έτους 2010.

    Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ΠΟΛ 1021/10-3-2010 για τις Οριστικές Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. και ΠΟΛ 1020/10-3-2010 για το β΄ αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, είναι πλέον υποχρεωτική η υποβολή των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ., καθώς και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών, με την χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (όταν δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση) ή με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ., (όταν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση) και ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολούμενων μισθωτών ή των λαμβανόντων συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή άλλες παροχές.

ΔΗΚΕΔΗ Σουφλίου : Απλήρωτοι ακόμα οι προμηθευτές

ΔΗΚΕΔΗ Σουφλίου :
Μία ο επίτροπος δεν μπορεί μια ο επίτροπός πονεί !
Δικαιολογίες όλα αυτά τα χρόνια απο τους Προέδρους της Επιχείρησης .
Που θα πάει αυτή η κατάσταση με τη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Σουφλίου ;
Οι προμηθευτές παραμένουν απλήρωτοι απο το 2005 !
Ναι από το 2005 !
Τα πρώτα χρόνια της παρούσας Δημοτικής Αρχής και του Προέδρου της Επιχείρησης η δικαιολογία τους και επιχειρηματολογία τους ήταν ό, τι : Εμείς θα πληρώνουμε τις υποχρεώσεις που δημιουργούμε εμείς .
Τελικά το κάνανε πράξη , γιατί οι προμηθευτές που συνεργάστηκαν με την προηγούμενη Δημοτική αρχή δεν έχουν πληρωθεί ακόμα . Να τους θυμίσουμε όμως ότι ο Δήμος και οι Επιχειρήσεις του , έχουν συνέχεια . Δεν υπάρχουν δικά σου και δικά μου στους Δήμους . Δεν είναι ιδιοκτησίες κανενός , που ο νυν ιδιοκτήτης δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του παλιού .

Μαθαίνουμε μάλιστα ότι Δικηγόρος , που έχει αναλάβει τις υποθέσεις κάποιου προμηθευτή  , και αφού το θέμα τους έχει φτάσει στα δικαστήρια , συστήνει στον πελάτη του να περάσει σε κατάσχεση Δημοτικής περιουσίας  ( μιας και το ποσόν είναι αξιοσέβαστο ) και συγκεκριμένα του λεωφορείου που μεταφέρει καθημερινά τους μαθητές στο σχολείο και όχι μόνο .

Ιδρυση επιχείρησης σε μόνο μία ημέρα

Σε μία μόνο ημέρα, με μια απλή διοικητική πράξη και με το ένα τρίτο του κόστους, θα συστήνονται όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπως προβλέπει σχετικό σχέδιο νόμου το οποίο έχει καταρτίσει η υπουργός Οικονομίας κυρία Λούκα Κατσέλη και αναμένεται να δοθεί σύντομα προς δημόσια διαβούλευση. Με το σχέδιο νόμου, το οποίο ο πρωθυπουργός κ. Γ.Παπανδρέου έχει χαρακτηρίσει μία από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, επιχειρείται η άρση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση της ανάπτυξης της οικονομίας. Τα οφέλη που θα προκύψουν, σύμφωνα με μελέτη στελεχών του υπουργείου Εσωτερικών τα οποία μετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης του σχεδίου νόμου, είναι τεράστια: ο χρόνος για την ίδρυση των επιχειρήσεων από έναν ως τρεις μήνες που είναι τώρα μειώνεται σε μία μόνο ημέρα, κάθε χρόνο θα εξοικονομούνται περίπου 4 δισ. ευρώ τα οποία δαπανώνται στα κυκλώματα των επιτηδείων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, το «γραφειοκρατικό κόστος» που θα εξοικονομεί ο κάθε ενδιαφερόμενος ανέρχεται περίπου σε 1.300 ευρώ (σήμερα το κόστος για τη σύσταση εταιρείας εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 1.800 ευρώ) και εξαλείφεται μια σοβαρή εστία διαφθοράς. Είναι ενδεικτικό ότι μετά την ισχύ των νέων ρυθμίσεων ο δείκτης «ease of starting a business» πάει από 140 στο 44 και η θέση της χώρας από το 109 στο 90.

Παρουσίαση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Σήμερα θα γίνει η παρουσίαση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ στις παρακάτω κατηγορίες :
    
1. Πράσινη δραστηριότητα 2010

    2. Πράσινες υποδομές

    3. Ενίσχυση εξωστρέφειας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης, Δέρματος

    4. Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών

Την πλήρη αντίθεσή της με το περιεχόμενο της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης που προωθείται αλλά και με κάθε προσπάθεια να περάσει στην αρμοδιότητα των δήμων και των περιφερειών ο τομέας της Εκπαίδευσης, εκφράζει σε ανακοίνωσή της η γραμματεία Έβρου του Π. Α. ΜΕ. των Εκπαιδευτικών. Η συνδικαλιστική παράταξη καλεί τους εκπαιδευτικούς «να μην εγκλωβιστούν σε μία συζήτηση για το χωροταξικό του σχεδίου “Καλλικράτης” και να μην επιτρέψουν να περάσουν οι αλλαγές που αυτό θα φέρει», οι οποίες, όπως υποστηρίζει το Π. Α. ΜΕ., «θα γυρίσουν την Εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς δεκαετίες πίσω, στην εποχή του “δημοδιδάσκαλου”». Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η εμπειρία χωρών που προχώρησαν στη μεταβίβαση της Εκπαίδευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δείχνει ότι «η λειτουργία πολλών σχολείων, κυρίως στην ύπαιθρο, είτε βασίστηκε σε ιδιώτες που απαίτησαν δίδακτρα είτε διακόπηκε», ενώ παρατηρήθηκε ο κατακερματισμός του ενιαίου της Εκπαίδευσης και η αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών.
 ert

Σαν Σήμερα :

  • 1721: Ο γερμανός συνθέτης Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ εκδίδει τα περίφημα έξι «Βραδεμβούργια Κοντσέρτα» του.
  • 1882: Ο γερμανός γιατρός Ρόμπερτ Κοχ ανακαλύπτει το βάκιλο της φυματίωσης. Για τη σημαντική αυτή ιατρική ανακάλυψη, που έσωσε και σώζει μυριάδες ζωές, η 24η Μαρτίου χαρακτηρίζεται ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης.
  • 1935: Εκτελούνται οι στρατηγοί Παπούλας και Κοιμήσης ως πρωταίτιοι του βενιζελικού κινήματος της 1ης Μαρτίου. Ερήμην σε θάνατο έχουν καταδικαστεί οι Ελευθέριος Βενιζέλος και Νικόλαος Πλαστήρας.
  • 1958: Ο Έλβις Πρίσλεϊ κατατάσσεται στο στρατό με ΑΣΜ: 53310761.
  • 1973: Κυκλοφορεί το άλμπουμ των Pink Floyd «Dark Side of the Moon», ένα από τα πιο εμπορικά όλων των εποχών.
  • 1874:Γεννιέται ο  Χάρι Χουντίνι, Ούγγρος ταχυδακτυλουργός. [θαν. 31/10/1926]
  • 1905:Πεθαίνει ο  Ιούλιος Βερν, γάλλος συγγραφέας μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας. («Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες», «20.000 λεύγες υπό τη θάλασσα») [γεν. 8/2/1828]
  • 1934:Πεθαίνει ο Θεόφιλος, λαϊκός ζωγράφος. [γεν. 1868]