Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Νέος Επενδυτικός Νόμος

"Ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις με ουσιαστικά κίνητρα και διαφάνεια"

    "Ο νέος επενδυτικός νόμος είναι απαραίτητο κομμάτι του αναπτυξιακού μας παζλ", υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, στη Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για το νέο επενδυτικό νόμο. Όπως δήλωσε ο Υπουργός "ο επενδυτικός νόμος έρχεται να συνδυαστεί με το Εθνικό Ταμείο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη με 5 δις μέσα στο 2011, με εγγυήσεις 25 δις μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με 2 δις ευρώ δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, την αύξηση των εξαγωγών και την αύξηση του ΑΕΠ μέσα από την επιτάχυνση απορρόφησης του ΕΣΠΑ και των 22 δις που διαθέτουμε".

    Ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά του νέου επενδυτικού νόμου που ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη συγκυρία της κρίσης, των μειωμένων διαθέσιμων πόρων, στην έλλειψη ρευστότητας αλλά και στην ανάγκη να τεθούν οι βάσεις για την επόμενη μέρα, με την επανεκκίνηση και αναθέρμανση της οικονομίας. Τα χαρακτηριστικά του νέου νόμου έχουν ως εξής:

    1. Ο νέος νόμος είναι καταλύτης στην αναπτυξιακή ώθηση της οικονομίας, με τους πόρους που διοχετεύει προς την υγιή επιχειρηματικότητα.

    2. Αλλάζουν οι "κανόνες του παιχνιδιού" με σεβασμό στους δημόσιους πόρους, καθώς για πρώτη φορά υπάρχει συγκεκριμένος προϋπολογισμός και ετήσιος προγραμματισμός ενισχύσεων.

    3. Δίνονται κίνητρα για ποιοτικές επενδύσεις με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης που διασφαλίζεται από τα γενικά και ειδικά καθεστώτα, χωρίς να "φωτογραφίζονται" συγκεκριμένοι κλάδοι ή όμιλοι επιχειρήσεων.

    4. Προάγεται η διαφάνεια και ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, και οι επιχειρήσεις συμμετέχουν αναλαμβάνοντας την ευθύνη να συντάξουν τεκμηριωμένα επενδυτικά σχέδια. Ακόμη:

    i. Τίθεται όριο στη συμμετοχή των παγίων

    ii. Δεν επιχορηγούνται, παρά μόνο κατ' εξαίρεση, οι μελέτες

    iii. Οι εγκρίσεις γίνονται με ιεραρχική βαθμολόγηση, σε δεδομένο προϋπολογισμό κάθε προκήρυξης,

    iv. τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι αυστηρά ποσοτικοποιημένα και αντικειμενικά χωρίς να υπεισέρχεται ο παράγοντας της υποκειμενικής αξιολόγησης

    5. Ο νέος νόμος είναι προϊόν διαβούλευσης και δημοκρατικού διαλόγου

    6. Ο νέος επενδυτικός νόμος έχει προοδευτική ταυτότητα, καθώς οι επενδύσεις, η ανάπτυξη και η οικονομική αναδιάρθρωση αποτελούν όρους επιβίωσης της ελληνικής οικονομίας στην κρίση και συντελεστές κοινωνικής συνοχής.

   

   

    Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρουσίασης του Υπουργού και τα βασικά σημεία των απαντήσεων προς τους δημοσιογράφους:

   

    "Καταρχήν, ο νόμος αυτός ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη συγκυρία. Στη συγκυρία της κρίσης, των μειωμένων διαθέσιμων δημόσιων πόρων, στην ανάγκη ρευστότητας αλλά ταυτόχρονα και στην ανάγκη να κοιτάξουμε μπροστά και να βάλουμε τις βάσεις για την επόμενη μέρα.

   

    Κάνοντας μια αναδρομή και αποτιμώντας τις αναπτυξιακές πολιτικές την τελευταία 30ετία, καταλήξαμε στο εξής:

   

    Οι αναπτυξιακές πολιτικές, όπως αυτές εκφράστηκαν και μέσω των αναπτυξιακών νόμων στο παρελθόν απέτυχαν να άρουν τις περιφερειακές ανισότητες. Τα βιώσιμα επενδυτικά σχέδια είναι λίγα. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν είναι ελάχιστες σε σχέση με τους πόρους που διατέθηκαν. Οι επιδοτήσεις έγιναν κανόνας - κάτι που αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία στην Ευρώπη. Οι υπερτιμολογήσεις και το μαύρο χρήμα υποτίμησαν ουσιαστικά τους δημόσιους πόρους.

   

    Αν προσθέσουμε την ασυνέπεια του κράτους, την αδιαφάνεια, τις ευνοϊκές κατά καιρούς ρυθμίσεις υπέρ κλάδων, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ευφυΐα για να αντιληφθούμε γιατί απαξιώθηκαν και οι νόμοι και το αναπτυξιακό όραμα στο δημόσιο διάλογο.

   

    Δεν λέω ότι δεν υπήρχαν καλές προθέσεις - ίσα ίσα. Όμως οι εποχές ήταν άλλες, οι ανάγκες ήταν άλλες και σίγουρα όχι πιεστικές, όπως σήμερα. Τώρα δεν υπάρχουν περιθώρια για πειραματισμούς που εξαντλούνται σε καλές προθέσεις.

   

    Τι λέμε εμείς λοιπόν;

   

    1ον. Ο νέος νόμος είναι καταλύτης στην αναπτυξιακή ώθηση της οικονομίας

   

    Ο νέος επενδυτικός νόμος είναι απαραίτητο κομμάτι του αναπτυξιακού μας παζλ. Ο επενδυτικός νόμος έρχεται να συνδυαστεί με το Εθνικό Ταμείο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη με 5 δις μέσα στο 2011, με εγγυήσεις 25 δις μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με 2 δις ευρώ δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις Μικρες και Μεσαίες Επιχειρήσεις, την αύξηση των εξαγωγών και την αύξηση του ΑΕΠ μέσα από την επιτάχυνση απορρόφησης του ΕΣΠΑ και των 22 δις που διαθέτουμε.

   

    2ον. Αλλάζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού και σεβόμαστε το δημόσιο χρήμα

   

    Ο νέος νόμος έχει προϋπολογισμό, δηλαδή ξεκάθαρο ετήσιο προγραμματισμό ενισχύσεων. Κάθε Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους με υπουργική απόφαση προσδιορίζονται οι πόροι ανά κατηγορίες επενδύσεων, είδη δραστηριοτήτων και περιφέρειες. Κάθε επενδυτικό σχέδιο υποβάλλεται μέχρι τέλος Απριλίου και Οκτωβρίου και αφού έχει κλείσει ο κύκλος αξιολόγησης των προηγουμένων με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια.

   

    Έτσι, αποκαθιστούμε την αξία των δημόσιων πόρων, δημιουργούμε εσωτερικό ανταγωνισμό μεταξύ των υποψήφιων επενδυτών και δημιουργούμε μια νέα "αγορά ιδεών" και επενδυτικών προτάσεων που συναγωνίζονται σε ποιότητα και καινοτομία.

   

    3ον. Δίνουμε κίνητρα για ποιοτικές επενδύσεις με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης

   

    Όπως διαβάσατε, για κάθε 1 ευρώ επιχορηγήσεων, αντιστοιχούν 3 ευρώ φοροαπαλλαγών. Οι ενισχύσεις αυτές (επιχορηγήσεις, φοροαπαλλαγές, leasing, δανεισμός με χαμηλότοκα δάνεια από τις τράπεζες που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ) κατανέμονται στα γενικά και ειδικά καθεστώτα επιδοτήσεων. Ταυτόχρονα η φορολογική πολιτική συνδέεται με την αναπτυξιακή πολιτική μέσω των φορο-απαλλαγών.

   

    Το τρίπτυχο γενική επιχειρηματικότητα - τεχνολογική ανάπτυξη - περιφερειακή συνοχή (γενικό καθεστώς ενισχύσεων) συμπληρώνεται από την επιχειρηματικότητα νέων, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων (πάνω απο 50 εκ. ευρώ), πολυετών επιχειρηματικών σχεδίων και σχεδίων συνέργειας και δικτύωσης (clustering). Στρέφουμε τον επενδυτικό νόμο στη νέα οικονομία της γνώσης και της δικτύωσης, των clusters.

   

    Για παράδειγμα, επιχορηγούνται οι κατηγορίες στις οποίες θέλουμε να στηρίξουμε το νέο αναπτυξιακό μοντέλο (πχ. βιοτεχνολογία, πράσινη οικονομία), ενώ στα κριτήρια αξιολόγησης εμπεριέχεται η βιωσιμότητα, η αποδοτικότητα του σχεδίου, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η συμβολή της επένδυσης στην οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη.

   

    Υπογραμμίζω ότι δεν "φωτογραφίζουμε" κλάδους ή επενδυτικούς ομίλους. Στο νέο σχέδιο νόμου, έχουν αφαιρεθεί κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως τα δικηγορικά γραφεία, οι λογιστές και τα συνεδριακά κέντρα.

   

    4ον. Προάγουμε τη διαφάνεια και τον έλεγχο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας

   

    Τόσο σε επιπεδο διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου, όσο και προσδιορισμού του πλαισίου πολιτικής, τα δεδομένα αλλάζουν. Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν αναλαμβάνοντας την ευθύνη να συντάξουν τεκμηριωμένα επενδυτικά σχέδια. Το συνολικό πλαίσιο πολιτικής και διαμορφώνεται από το Υπουργείο και το ίδιο ισχύει για τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου. Πχ για τις φοροαπαλλαγές, μέχρι τώρα δίνονταν φοροαπαλλαγές αλλά και μειώσεις της φορολογίας των κερδών χωρίς όλα αυτά να συνδέονται με συγκεκριμένες επενδύσεις και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης.

   

    Στον νέο νόμο:

    " τίθεται όριο στη συμμετοχή των παγίων (που αποτελούσε βασικό πεδίο υπερτιμολογήσεων)

    " δεν επιχορηγούνται, παρά μόνο κατ' εξαίρεση και με πολύ περιοριστικούς όρους, οι μελέτες που αποτελούσαν το δεύτερο μεγάλο πεδίο συναλλαγών (το περιβόητο 10% των μελετητικών γραφείων)

    " οι εγκρίσεις γίνονται με ιεραρχική βαθμολόγηση, σε δεδομένο προϋπολογισμό κάθε προκήρυξης, γεγονός που δυσκολεύει την οποιαδήποτε συναλλαγή

    " τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι αυστηρά ποσοτικοποιημένα και αντικειμενικά χωρίς να υπεισέρχεται ο παράγοντας της υποκειμενικής αξιολόγησης.

   

    Με το νέο σύστημα, ο επιχειρηματίας γνωρίζει τι θα εισπράξει, πότε θα το εισπράξει και πως μπορεί να το συνυπολογίσει στα επενδυτικά του σχέδια το αργότερο εντός έξι μηνών μετά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.

   

    5ον. Ο νέος νόμος είναι προϊόν διαβούλευσης και δημοκρατικού διαλόγου

   

    Τέλος, δεν δημιουργήσαμε έναν νόμο που είναι απομονωμένος από τη διεθνή και εγχώρια εμπειρία. Ο νέος νόμος προέκυψε μετά από δίμηνη διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς, τη διεθνή κοινότητα, τον ΟΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διακεκριμένους εμπειρογνώμονες από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον τραπεζικό κλάδο, τις επιχειρήσεις, τα ερευνητικά ινστιτούτα. Η διαδικασία της διαβούλευσης θα εξελίσσεται και για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων δραστηριοτήτων με κοινωνικούς και επιχειρηματικούς φορείς, ενώ θα ελέγχουμε και θα αξιολογούμε την υλοποίησή του.

   

    6ον. Ο νέος επενδυτικός νόμος έχει προοδευτική ταυτότητα

    Στη σημερινή συγκυρία υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η συντηρητική προσέγγιση προτάσσει την οριζόντια μείωση του εισοδήματος χωρίς κίνητρα και διοχέτευση των εσόδων στην πραγματική οικονομία, με αποτέλεσμα τον αργό θάνατο της ελληνικής οικονομίας. Η προσέγγιση αυτή αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη ως κάτι ουδέτερο, χωρίς ταυτότητα και χωρίς κοινωνική στόχευση. Αυτή η προσέγγιση είναι λανθασμένη και δεν δημιουργεί προϋποθέσεις κοινωνικής και οικονομικής ανάταξης.

   

    Η προοδευτική προσέγγιση λέει κάτι άλλο: το ζητούμενο σήμερα είναι να αντιληφθούμε ότι οι επενδύσεις, η ανάπτυξη και η οικονομική αναδιάρθρωση αποτελούν όρους επιβίωσης της ελληνικής οικονομίας και της χώρας μέσα στην κρίση. Για να πετύχουμε, πρέπει να εντάξουμε τις επενδύσεις στο πλαίσιο αναδιάταξης της εθνικής οικονομίας. Μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε πλούτο, θέσεις εργασίας σταθερές και βιώσιμες.

   

    Το αναπτυξιακό μας σχέδιο είναι μακροχρόνιο και δεν είναι ένα απλό ευχολόγιο ή μια ανέξοδη έκθεση καλών προθέσεων. Με το νέο νόμο στοχεύουμε:

    " στην υγιή επιχειρηματικότητα,

    " σε σταθερές και βιώσιμες θέσεις εργασίας,

    " στην κοινωνική κινητικότητα σε όλες τις περιφέρειες,

    " στην άμβλυνση των ανισοτήτων,

    " στην συμμετοχή της νέας γενιάς στο επιχειρείν

    " στην ενθάρρυνση της καινοτομίας και των επενδύσεων υψηλής απόδοσης,

    " στην απενοχοποίηση του σύγχρονου επιχειρηματία,

    " στη χρηστή διοίκηση και στην οικονομική αποτελεσματικότητα

    " στον διαρκή κοινωνικό διάλογο με συνδιαμόρφωση των αναπτυξιακών στόχων

    " στη διαφάνεια και στην ίση μεταχείριση, χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια σε ομάδες συμφερόντων"

   

    Ακολουθούν τα βασικά σημεία των απαντήσεων που δόθηκαν προς του δημοσιογράφους:

   

   

    -Δεν υφίσταται χρονικό όριο στην εφαρμογή του νόμου.

   

    -Μετά από ένα ίσως και δυο χρόνια εφαρμογής του, θα μπορεί να πει κανείς -με βάση και την ποιότητα των επενδυτικών σχεδίων αλλά και τη διαδικασία των εγκρίσεων- ποιά θα είναι η συμβολή του νέου Επενδυτικού Νόμου στην αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης.

   

    -Η στρατηγική που αφορά τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας έχει να κάνει με την αναθέρμανση της οικονομίας από τη μια πλευρά, αλλά και τη στήριξη της εξωστρέφειας και της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας από την άλλη πλευρά, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πολύ ισχυρές και εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

   

    Έχουμε υποχρέωση -και θα είναι πάρα πολύ θετικό για την ελληνική οικονομία- να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες τολμούν την εξωστρέφεια, τολμούν μέσα στην κρίση να επενδύουν, τολμούν μέσα στην κρίση να επιχειρούν την περαιτέρω ανταγωνιστικότητά τους και την περαιτέρω ισχύ τους.

   

    Θέλουμε να στηρίξουμε τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, οι οποίες μέσα στην κρίση αντέχουν και μπορούν να κάνουν και αντεπίθεση και από την άλλη πλευρά η φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε στα επόμενα 2 χρόνια, 50.000 επιχειρήσεις νέων σε ηλικία, καινοτόμων επιχειρηματιών, οι οποίοι θα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια με βάση και το νέο Επενδυτικό Νόμο, αλλά και μια σειρά άλλα προγράμματα. Ελπίζω ότι μέσα στο Γενάρη θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια ανακοίνωση που θα αφορά και αυτή τη δράση.

   

    -Για την εφαρμογή του Επενδυτικού Νόμου χρειάζεται μόλις ένα Προεδρικό Διάταγμα. Ο Νόμος έχει μόλις 17 άρθρα, είναι πολύ λιτός, είναι ο πιο σύντομος επενδυτικός νόμος μεταπολιτευτικά, έχει τις λιγότερες αποφάσεις και τα λιγότερα Προεδρικά Διατάγματα, άρα λοιπόν έχουμε ένα Προεδρικό Διάταγμα και θέλουμε αμέσως μετά την ψήφισή του να προχωρήσουμε σε προκήρυξη και υποβολή σχεδίων.

   

    -Φέτος δώσαμε 1 δις ευρώ για τον παλαιό Αναπτυξιακό Νόμο προκειμένου να πληρωθούν οι επενδυτές, οι οποίοι υπέβαλλαν σχέδια, γιατί αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη ρευστότητας των επιχειρήσεων. Πέρσι δόθηκαν 628 εκ. ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια αγωνία από την πλευρά μας να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων και να καλύψουμε ένα μέρος της ρευστότητας στην αγορά.

   

    -Για να διασφαλιστεί η ρευστότητα και να μη συνεχιστούν τα λάθη του παρελθόντος, ο νέος νόμος αλλά και η νέα αναπτυξιακή μας στρατηγική, προβλέπει συμπληρωματικά εργαλεία. Το ΕΤΕΑΝ δίνει τη δυνατότητα μιας γρήγορης, εύκολης και φτηνής πρόσβασης σε δάνεια μετά από προκηρύξεις τις οποίες κάνει το ΕΤΕΑΝ. Ήδη αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η προκήρυξη για τη γενική επιχειρηματικότητα, 460 εκ. ευρώ, τα οποία καταθέσαμε στο ΕΤΕΑΝ και τα οποία θέλουμε σε 2 μήνες από σήμερα, να είναι 1,5 δις ευρώ με τη μόχλευση και του τραπεζικού χρήματος.

   

    -Ως προς τη διαφάνεια του νέου Επενδυτικού Νόμου: Αν μελετήσει κανείς το νόμο και ιδίως το Προεδρικό Διάταγμα που είναι στην τελική του επεξεργασία και θα ακολουθήσει, θα δει ότι λαμβάνεται σειρά μέτρων που την κατοχυρώνει. Αποκόπτεται η σχέση, η επαφή μεταξύ του επενδυτή και των υπηρεσιακών παραγόντων, του αξιολογητή και τα λοιπά. Δεύτερον, τα επενδυτικά σχέδια είναι ανταγωνιστικά. Δηλαδή κατατάσσονται σε πίνακα κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Τρίτον, υφίστανται έλεγχοι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

    Υπάρχει προϋπολογισμός, άρα από ένα σημείο και μετά όσα επενδυτικά σχέδια δεν καλύπτονται από τον προϋπολογισμό και είναι στη σειρά αξιολογικά χαμηλότερα, είναι προφανές ότι δεν έχουν καμία τύχη στην τρέχουσα περίοδο που γίνεται η εξέταση.

   

    Υφίστανται συνεπώς έλεγχοι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και κατοχυρώνονται απολύτως τα δικαιώματα όποιων έχουν αιτιάσεις ή εν πάση περιπτώσει θέλουν να προσφύγουν, γιατί θεωρούν ότι αδικήθηκαν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και θα κρίνονται οι αιτιάσεις τους με αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων Οργάνων.

   

    Το διάστημα από την υποβολή μέχρι την αξιολόγηση κάθε προγράμματος δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες. Είναι πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και δεν πρέπει να είναι πιο σύντομο, διότι είναι και επικίνδυνο από ένα σημείο και μετά, διότι η κρίση προφανώς δεν θα είναι τέτοια, που να δικαιολογεί ενδεχομένως την απόδοση εκ μέρους του δημοσίου, χρηματικών ποσών τα οποία είναι πολύ υψηλά.

   

    Ο έλεγχος ακολουθεί και μετά, μέχρι την εκτέλεση της επένδυσης και τη λειτουργία της επιχείρησης. Θα ελέγχεται δηλαδή και η ποιότητά της και η λειτουργία της. Αν πράγματι εξετελέσθησαν όλα αυτά και λειτουργούν.

   

    -Σχετικά με το πόσες θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν, ο νόμος προβλέπει ότι ο Υπουργός υποβάλλει αίτηση ως έκθεση στη Βουλή, όπου κάνει έναν απολογισμό της εφαρμογής του νόμου κατ' έτος, και προβλέπει ειδικώς εκεί και πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή του νόμου.

   

    -Όταν μια χώρα αντιμετωπίζει κρίση χρέους, αυτό που συμβαίνει είναι ότι κλείνουν οι αγορές και η επενδυτική δραστηριότητα οδηγείται σε στασιμότητα. Η κατάσταση μπορεί να αρχίσει να αντιστρέφεται όταν διαφαίνονται προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης, όπως διαφαίνονται σήμερα για το τέλος του 2011. Για να αλλάξουν τα δεδομένα απαιτείται μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Αυτό κάνει αυτός ο νόμος, συνδυάζοντας μια σειρά από διαφορετικά εργαλεία: φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις και επιδότηση δανείων για να σπάσουν οι κλειστές αγορές.

   

    -Σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού: Τέλος Ιανουαρίου θα έχει τελειώσει ο δεύτερος κύκλος διαβούλευσης με τους φορείς για το τι τελικά θα επιχορηγηθεί και ο Υπουργός θα ανακοινώσει τον προγραμματισμό υλοποίησης του Επενδυτικού Νόμου για το 2011. Αυτό σημαίνει ότι ο Υπουργός ανακοινώνει ότι το Υπουργείο θα διαθέσει μέσα στο 2011 -ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας-1 δις €. Αυτόματα, εκ του νόμου, αυτό σημαίνει ότι ο Νόμος προικοδοτείται με μελλοντικά δημόσια έσοδα τα οποία θυσιάζει η Πολιτεία, 3 δις € με τη μορφή των φοροαπαλλαγών.

    Παράλληλα, η υλοποίηση του Νόμου συμβαδίζει με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επιχορηγήσεως δανείων, το οποίο τρέχει το ΕΤΕΑΝ. Παράλληλα, η επιχειρηματική κοινότητα καλείται κατά μέσο όρο να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια με ένα ποσοστό τουλάχιστον 25% ιδίων κεφαλαίων.

    Αυτό είναι το πλαίσιο, δηλαδή έχουμε μία οροφή περί τα 5 δισεκατομμύρια -πάντα με αυτή την υπόθεση εργασίας- με την οποία η επενδυτική κοινότητα καλείται να καταθέσει επενδυτικά σχέδια δύο φορές, Απρίλιο και Οκτώβριο.

    Πως εξειδικεύεται αυτό; Η υπουργική απόφαση θα εξειδικεύει τους διαθέσιμους πόρους για το επενδυτικό καθεστώς της γενικής επιχειρηματικότητας, δηλαδή των καθαρών φοροαπαλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θεωρεί ότι -μέσα στην οκταετία, εάν είναι νέα επιχείρηση ή μέσα στην εξαετία αν είναι υφιστάμενη- όποιος θεωρεί ότι θα πάνε καλά οι δουλειές του και θα λειτουργήσει στην επίσημη οικονομία μπορεί να έρθει να ανταγωνιστεί τους υπόλοιπους για καθαρές φοροαπαλλαγές.

    Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι σε λίγους μήνες θα υπάρχει μία απόφαση που θα λέει ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση διαθέτει ένα απόθεμα φοροαπαλλαγών προ φόρων, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει οποτεδήποτε στην οκταετία ή στην εξαετία, ανάλογα με την περίσταση. Αυτο θα είναι το πρώτο επενδυτικό καθεστώς. Θα καθορίζεται, δηλαδή, από τον Υπουργό ότι για γενικευμένες φοροαπαλλαγές, στο καθεστώς επιχειρηματικότητας δηλαδή, θα διατεθούν-συνεχίζουμε την υπόθεση εργασίας- 2 δισεκατομμύρια, τα οποία θα μοιραστούν με τον παραπάνω τρόπο, σε ανταγωνιστικές προσφορές επενδυτικών σχεδίων.

    Από κει και πέρα, ο Υπουργός εξειδικεύει ποιό θα είναι το ύψος των επιχορηγήσεων και ποιές κατηγορίες οικονομιών δραστηριοτήτων θα περιλαμβάνει για το επενδυτικό καθεστώς της τεχνολογικής ανάπτυξης, για το το επενδυτικό καθεστώς της περιφερειακής συνοχής, τι θα επενδύσει για τους νέους επιχειρηματίες και ούτω καθεξής.

    Αυτό σημαίνει ότι γι΄ αυτά τα επιχορηγούμενα ας το πούμε καθεστώτα, έχουμε έναν έξυπνο συνδυασμό καθαρής επιχορήγησης, φοροαπαλλαγών και επιδοτούμενων δανείων και συνεχίζουν να είναι ανταγωνιστικές οι προσφορές των επιχειρηματιών, με τα ποιοτικά επενδυτικά σχέδια, με δύο διαστάσεις: Όλοι θα βαθμολογηθούν και όλοι επίσης θα κριθούν για το κατά πόσον δέχονται να συμπεριλάβουν μεγαλύτερα ποσοστά φοροαπαλλαγών στο σύνολο των ενισχύσεων που θα λάβουν.

    Δηλαδή, όποιος υποβάλλει αίτηση για επιχορήγηση στο επενδυτικό καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης και είναι νέα επιχείρηση δικαιούται 90% του υφιστάμενου ορίου επιδοτήσεων του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Αν δεχθεί να συμπεριλάβει στο σχεδιασμό της επένδυσης του φοροαπαλλαγές πέρα απο το 10% τότε θα έχει ένα σημαντικό βαθμολογικό πλεονέκτημα.

    Νομίζω ότι είναι σαφές πως θα λειτουργήσει το σύστημα και όπως είπα και πριν θα εξειδικευτεί πολύ γρήγορα, αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου με δύο φάσεις, η πρώτη φάση θα είναι η διαβούλευση για την επιλογή των επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων και η δεύτερη φάση θα είναι η υπουργική απόφαση η οποία θα τα ξεκαθαρίζει όλα με πάρα πολύ καθαρό τρόπο, δηλαδή όλοι θα ξέρουν ποιά θα είναι τα πραγματικά δεδομένα του Επενδυτικού Νόμου για το 2011.

   

    -Ο νόμος είναι νόμος για την ενίσχυση των επενδύσεων των επιχειρήσεων, οι φοροαπαλλαγές είναι φοροαπαλλαγές προ φόρων. Το τι συμβαίνει όταν το αποθεματικό διανέμεται στο εισόδημα, αυτό είναι θέμα εισοδηματικής πολιτικής και φορολογικής πολιτικής για τα φυσικά πρόσωπα.

   

    -Τα προγράμματα τα οποία θα διατεθούν άμεσα στην αγορά είναι αποκλειστικά οριζόντια προγράμματα, που αφορούν τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αποκλειστικά και υποχρεωτικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι θέμα ημερών η υπογραφή και στη συνέχεια βέβαια μια διαπραγμάτευση των τραπεζών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μια διαδικασία στην οποία δεν συμμετέχει το Υπουργελιο.

   

    -Σχετικά με τον διοικητικό μηχανισμό υποστήριξης του νέου νόμου: Ο νόμος και οι αποφάσεις οι οποίες θα βγουν στη συνέχεια, ουσιαστικά προβλέπει και περιλαμβάνει κάποιους "αυτοματισμούς". Αυτοί οι αυτοματισμοί λοιπόν θα βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά κυρίως αυτοί οι αυτοματισμοί θα καταστήσουν λειτουργική, διαφανή και συντομότερη τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

   

    -Σχετικά με τις εκκρεμότητες αιτήσεων 2.000 περίπου επιχειρήσεων από τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο: Αυτές οι 2 χιλιάδες περίπου αιτήσεις αφορούν σχεδόν κατά 90% φωτοβολταϊκά της τάξεως των 100 kilowatt και κάτω, άρα από πλευράς αξίας είναι πολύ χαμηλά και θα δούμε με ποιο τρόπο θα τις αντιμετωπίσουμε. Οι πόροι θα εξευρεθούν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουμε, διότι πρωταρχικό μας καθήκον και μεγάλη μας προτεραιότητα αποτελεί αυτή τη στιγμή η τόνωση της πραγματικής οικονομίας και η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

   

    Είναι προφανές ότι η Πολιτεία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από τον εν ισχύ αναπτυξιακό νόμο. Όμως η δυνατότητα να ανταποκριθούμε έχει να κάνει και με την αναμόρφωση του ΕΣΠΑ. Ένα από τα στοιχεία της αναμόρφωσης του ΕΣΠΑ θα είναι και η ενίσχυση του άξονα της επιχειρηματικότητας, καθώς και όλες οι άλλες πηγές χρηματοδότησης οι οποίες αναφέρθηκαν μέχρι σήμερα.

   

    Προγράμματα προσαρμογής μετα απο προβλήματα χρέους έχουν εφαρμοστεί σε πολλές χώρες. Το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα. Εάν υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά την οποία αυτός ο νόμος εξαντλεί στο μέγιστο βαθμό, είναι ότι η ελληνική οικονομία, ως τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομίας, διαθέτει περιθώρια οικονομικών χειρισμών, που είναι το ΕΣΠΑ, είναι άλλα προγράμματα, είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ούτω καθεξής. Η στόχευση αυτού του νόμου είναι αυτό το περιθώριο οικονομικών χειρισμών να το αξιοποιήσει στο έπακρο.

   

    -Σχετικά με την ανταπόκριση των Τραπεζών: Η πρώτη τους αντίδραση όπως φάνηκε στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον", είναι απόλυτα θετική. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι η στασιμότητα των επενδύσεων είναι πρόβλημα για όλους τους παράγοντες της αγοράς και ότι τα προτεινόμενα μέτρα πολιτικής θα στηριχθούν απο τους φορείς της τραπεζικής αγοράς. Η μόχλευση των κεφαλαίων που επιχειρεί αυτή τη στιγμή το ΕΤΕΑΝ είναι σημαντικό κίνητρο και ευελπιστούμε οτι θα στηριχθεί απο τις τράπεζες.

   

    -Αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητηθούν δύο νομοσχέδια του Υπουργείου μας, το ένα που είναι το μεγάλο, έχει να κάνει με τρία ουσιαστικά νομοσχέδια τα οποία έχουν συμπτυχθεί σε ένα και το επεξεργάστηκε ο κ. Ξυνίδης με τους συνεργάτες μας και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Σχετίζεται με την αδειοδότηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων μεταποίησης, των μεταποιητικών εγκαταστάσεων, που είναι και το τεράστιο μεγάλο θέμα που απασχολεί όλους τους επιχειρηματίες. Επίσης, την αδειοδότηση των βιομηχανικών επιχειρηματικών περιοχών και την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων της απλοποίησης διαδικασιών στα τρία αυτά κεφάλαια που σας ανέφερα. Και το άλλο νομοσχέδιο αφορά την τροποποίηση κάποιων διατάξεων του νόμου 703 περί ανταγωνισμού, το οποίο έχει ετοιμάσει ο κ. Ρόβλιας με μια Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και θα συζητηθούν, επαναλαμβάνω, αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο.Δεν υπάρχουν σχόλια: