Τι λέει το Υπουργείο Εσωτερικών :
Η ψήφιση του Καλλικράτη και η εφαρμογή του στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου καθιστούσε επιτακτική την αλλαγή στο νόμο περί δαπανών των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές. Ο νόμος 3870/2010 αποτελεί μια τομή στη διαφάνεια των οικονομικών των συνδυασμών, στη θέσπιση αντικειμενικών κανόνων για την ισότιμη τέλεση του προεκλογικού αγώνα και τη διαφάνεια στη διακίνηση του πολιτικού χρήματος.
Τι "βλέπει"  ο Πολίτης (το κορόιδο )
Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα οι δαπάνες των υποψηφίων Δημάρχων του Νομού Έβρου υπολείπεται κατά πολύ των ορίων δαπανών που προβλέπει ο σχετικός Νόμος. Συγχαρητήρια στους υποψήφιους Δημάρχους..... 

sianis