Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Σε επιφυλακή ο νομός για τη στάθμη των υδάτων στον π. Έβρο.

Για 2η φορά φέτος απειλούνται οι παρέβριες περιοχές από το ποτάμι. 
Λόγω επικείμενης αύξησης των νερών των ποταμών Έβρου και Άρδα μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στη Βουλγαρία για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων η Περιφέρεια προειδοποιεί τις παρέβριες περιοχές. 

1. Θα πρέπει οι κάτοικοι των παρέβριων περιοχών (Γεωργοί – Κτηνοτρόφοι – Αλιείς - Κυνηγοί κ.λ.π.):

• Να μη πλησιάζουν τον ποταμό ΑΡΔΑ και ΕΒΡΟ και τα αναχώματα αυτών (επικίνδυνες περιοχές). 
• Να απομακρύνουν έγκαιρα κάθε είδος ζωικού κεφαλαίου - μηχανημάτων και εργαλείων τους από τις επικίνδυνες περιοχές
• Nα ενημερώσουν τους ΤΟΕΒ στην ζώνη ευθύνης τους για τη λήψη προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους(Αρδευτικά Αντλιοστάσια – Αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λ.π.). Ν.3852/10 άρθρο: 94

2. ΟΙ ΔΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

* Όπως ενημερώσουν τις κτηνοτροφικές μονάδες στη ζώνη ευθύνης των 

3. Η ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΕΒΡΟΥ

* Όπως διαθέσει προσωπικό και μέσα για την έγκαιρη επίβλεψη /επιτήρηση των αναχωμάτων και των αντιπλημμυρικών έργων. 
*Ενημερώσει τους ΓOΕΒ για τη λήψη προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα 
αρμοδιότητάς τους(Αρδευτικά Αντλιοστάσια – Αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λ.π.) Π.Δ 144 
‘’Οργανισμός Περιφέρειας ΑΜΘ άρθρο¨7

5. Η ΠΑΜΘ/ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ δια του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ ΕΒΡΟΥ παρακολουθεί το θέμα και για οποιαδήποτε εξέλιξη επ’ αυτού, θα σας ενημερώσει σχετικά με νεότερο έγγραφό του.

6. Η ΧVI Μ/Κ ΜΠ/3ο ΕΓ – ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/3ο ΕΓ κασι η 50 ΜΗΧ.ΤΑΞ./3ο ΕΓ παρακαλούνται όπως ενημερώνουν το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ ΕΒΡΟΥ για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: