Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Που θα πάει η "πιάτσα ταξί" στο Σουφλί ?

41 θέματα έχει στην Ημερήσια Διάταξη η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου (την 29η Μαΐου 2012, Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ.) 


Αναμένεται να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον τα θέματα  
  • "Αναπροσαρμογή Τελών Ύδρευσης"  
  •  "νέα τοποθεσία εδρών Ταξί"Διαβάστε παρακάτω τα 41 θέματα : 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 29.05.2012
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11922/25.05.2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

Θέμα
1ο:
Αιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ  - Ενημερώσεις
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ


Θέμα
2ο:
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ( 3η)  & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012
Εισηγητής : Πιστόλας Νικόλαος

Θέμα
3ο:
Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης ( 1ο Τρίμηνο 2012 )
Εισηγητής : Πιστόλας Νικόλαος


Θέμα
4ο:
Kαθορισμός  χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της  Δημοτικής Αρχής 2011
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα
5ο:
Καθορισμός Εδρών ΤΑΧΙ _ ΑΓΟΡΑΙΩΝ του Δήμου Σουφλίου στην Περιφ. Ενότητα Έβρου
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ


Θέμα
6ο:
Διαγραφή Οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
Εισηγητής : Πιστόλας Νικόλαος

Θέμα
7ο:
Αναπροσαρμογή Τελών Ύδρευσης
Εισηγητής : Πιστόλας Νικόλαος

Θέμα
8ο:
Έγκριση Διαγραφών Στοιχείων επί της Απογραφής 1-1-2011 (Διορθώσεις επί του Ισολογισμού 2010 του πρώην Δήμου Τυχερού ) Εισηγητής : Πιστόλας Νικόλαος

Θέμα
9ο:
Έγκρισης Παραχώρησης Δημόσιας Έκτασης στον κ. Δελή Χασάν Αμέτ του Αλή στη Ρούσσα
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα
10ο:
Έγκρισης Παραχώρησης Δημόσιας Έκτασης στην κα. Πασιά Ζεϊνέπ του  Χασάν στη Ρούσσα
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα
11ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για σύσταση κλιμακίου ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Περ. Ενότητας Έβρου
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα
12ο:
Ανάκληση ή μη της επιστολής αποποίησης των εκκαθαριστών των Α.Ε ( Α.Ε. Κατασκευαστική Τυχερού και ΣΟΕΔΗΣ Σουφλίου ) του Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα
13ο:
Έγκριση Μεταφοράς Υποχρεώσεων στο Δήμο Σουφλίου  των Α.Ε ( Α.Ε. Κατασκευαστική Τυχερού και ΣΟΕΔΗΣ Σουφλίου ) προς το Δημόσιο - Ασφαλιστικά Ταμεία και των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου & απολυόμενου προσωπικού τους σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 ( άρθρο 10 - _Παρ. 15 )
Εισηγητής : Πιστόλας Νικόλαος

Θέμα
14ο:
Συμψηφισμός οφειλών Δήμου προς το Δημόσιο & τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το Ν. 3756/2009
Εισηγητής : Πιστόλας Νικόλαος

Θέμα
15ο:
Έγκριση Μελέτης  - Τρόπου Δημοπράτησης  για "Διαμόρφωση περιπτέρου ενημέρωσης Σουφλίου - περιβάλλοντα χώρου και εξοπλισμός λειτουργίας" και πρόταση κατάθεσης φακέλου στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» (άξονα 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος

Θέμα
16ο:
Έγκριση Μελέτης  - Τρόπου Δημοπράτησης  για "Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων περιοχής Δήμου Σουφλίου" και πρόταση κατάθεσης φακέλου στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» (άξονα 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER”
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος

Θέμα
17ο:
Έγκριση Μελέτης  - Τρόπου Δημοπράτησης  για "Συντήρηση- εξοπλισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σουφλίου" και πρόταση κατάθεσης φακέλου στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» (άξονα 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER”
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος

Θέμα
18ο:
Έγκριση Μελέτης  - Τρόπου Δημοπράτησης  για "Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Σουφλίου" και πρόταση κατάθεσης φακέλου στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» (άξονα 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER”
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος


Θέμα
19ο:
Έγκριση Μελέτης  - Τρόπου Δημοπράτησης  για "Αναβάθμιση Περιοχών Φυσικού Κάλλους & Θέσεων Ανάπαυσης Αναψυχής- Θέας" και πρόταση κατάθεσης φακέλου στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» (άξονα 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER”
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος

Θέμα
20ο:
Έγκριση Μελέτης Βάσης   για " Μελέτη Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής & Λειτουργικής Αναβάθμισης και Ανάδειξης Οικισμού Σουφλίου”
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος

Θέμα
21ο:
Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο Πρόγραμμα " Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 (ΠΑΑ)" (άξονα 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER” ) " Προμήθεια Εξοπλισμού Φιλαρμονικής Δήμου Σουφλίου "
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος

Θέμα
22ο:
Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή του έργου "Ηλεκτρονική Καταγραφή Οφειλών ΠΟΕ για την ΣΑΕ 039 ΓΓΜΘ"
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος

Θέμα
23ο:
Διαδημοτική Συνεργασία με το Δήμο Διδυμοτείχου ( Ελέγχου Μελέτης Αναστήλωσης Κτιρίου )
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος

Θέμα
24ο:
Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης "Ανάδειξη Προβολή Παραδοσιακών Στοιχείων Πόλης Σουφλίου"
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος

Θέμα
25ο:
Έγκριση Παράτασης του έργου "Βελτίωση Υποδομών Αθμιας Εκπαίδευσης Σουφλίου"
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος

Θέμα
26ο:
Έγκριση Παράτασης του έργου "Βελτίωση Υποδομών Βθμιας Εκπαίδευσης Σουφλίου"
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος

Θέμα
27ο:
Έγκριση Παραλαβής Μελέτης του έργου "Ανάπλαση Νέας Οδού από Αδριανουπόλεως έως Αγίου Αθανασίου"
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος

Θέμα
28ο:
Έγκριση Παραλαβής Μελέτης του έργου "Εξωραϊσμός Νότιας Εισόδου Πόλης Σουφλίου"
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος

Θέμα
29ο:
Έγκριση Παραλαβής Μελέτης του έργου "Εξωραϊσμός Βόρειας Εισόδου Πόλης Σουφλίου"
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος

Θέμα
30ο:
Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης σε Προμηθευτές " Προμήθεια Χρωμάτων "
Εισηγητής : Πιστόλας Νικόλαος


Θέμα
31ο:
Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης σε Προμηθευτές " Προμήθεια Αντλητικών Συγκροτημάτων "
Εισηγητής : Πιστόλας Νικόλαος

Θέμα
32ο:
Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης σε Προμηθευτές " Προμήθεια Θραυστού Υλικού "
Εισηγητής : Πιστόλας Νικόλαος

Θέμα
33ο:
Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης σε Προμηθευτές " Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού "
Εισηγητής : Πιστόλας Νικόλαος

Θέμα
34ο:
Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης σε Προμηθευτές " Προμήθεια Υλικών Συντήρησης "
Εισηγητής : Πιστόλας Νικόλαος

Θέμα
35ο:
Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης σε Προμηθευτές " Ανταλλακτικών Ύδρευσης"
Εισηγητής : Πιστόλας Νικόλαος

Θέμα
36ο:
Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης σε Προμηθευτές " Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού"
Εισηγητής : Πιστόλας Νικόλαος

Θέμα
37ο:
Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης σε Προμηθευτές " Προμήθεια Σπόρων & Δενδριλλίων "
Εισηγητής : Πιστόλας Νικόλαος

Θέμα
38ο:
Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης  "Ανταποκριτής ΟΑΕΔ"
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα
39ο:
Έγκριση  Απολογισμών Σχολείων για το 2011
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ


Θέμα
40ο:
Δαπάνες Φιλοξενίας  
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα
41ο:
Μετακίνηση Δημάρχου
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

 


4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο χορός των "απευθείας αναθέσεων" καλά κρατεί ...

Ανώνυμος είπε...

ΒΡΕ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙ Η ΠΙΑΤΣΑ!ΒΛΕΠΕΙΣ ΝΑ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΑΞΙΤΖΗΔΕΣ;

Ανώνυμος είπε...

ΤΕΛΙΚΑ..ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ ΚΟΙΜΑΣΤΕ..?ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΣΧΟΛΙΑ..ΟΛΑ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΛΥΜΕΝΑ...ΤΕΛΙΚΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΕΙΝΕ ΕΝΑΣ ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ..ΚΡΙΜΑ....@

Ανώνυμος είπε...

Οποιος προλαβει να χαιδεψει τον ψευτοσουλτάνο της δεκαρας Πουλιλιο ..η μηπως αυτοι που τον χαιδευουν εδω και καιρο...Σουφλιωτες ποσο σας ταιριαζει ο τυπος αυτος..