Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Καταπολέμηση των κουνουπιών στην Αν. Μακεδονία και Θράκη


Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας ΑΜΘ έχει διεξάγει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό του έργου καταπολέμηση των κουνουπιών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για το έτος 2012. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Ξάνθης, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της καταπολέμησης  των κουνουπιών προτείνει τα ακόλουθα μέτρα σε τοπικό επίπεδο, τα οποία θα διευκολύνουν το ανωτέρω έργο.
Αυτά είναι:

* Απομάκρυνση στάσιμου νερού από λεκάνες, βάζα, γλάστρες, παλιά λάστιχα, υδρορροές, σιντριβάνια και άλλα μέρη του κήπου, ώστε να μην έχουν πρόσβαση τα κουνούπια σε λιμνάζοντα νερά, που αποτελούν σημεία εναπόθεσης των αυγών τους. Ακόμα και το έδαφος που παραμένει για μεγάλα διαστήματα υγρό μετά το πότισμα, μπορεί να αποτελέσει σημείο εναπόθεσης αυγών.

* Οχι αλόγιστη χρήση νερού, κυρίως όταν δεν υπάρχουν κατάλληλοι αποχετευτικοί αγωγοί.
* Ελεγχος των βόθρων και αποκλεισμός δυνατότητας εισόδου κουνουπιών εντός αυτών (καλό κλείσιμο στα καπάκια αυτών, χρήση κατάλληλης σήτας στους αγωγούς εξαερισμού κλπ).
* Τακτικό κούρεμα γρασιδιού, θάμνων και φυλλωσιών (καταφύγια ενήλικων κουνουπιών).
* Οι ιδιοκτήτες στάβλων θα πρέπει να φροντίζουν για τη σωστή διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων των εγκαταστάσεών τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούν στάσιμα νερά.

Από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια: