Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Έγκριση μελέτης συντήρησης στον τύμβο της Δοξιπάρας Έβρου

Ο ενταφιασμός αλόγων και αμαξών στην αρχαία Θράκη,
 έχει τις ρίζες του στα προϊστορικά χρόνια.

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ΚΑΣ γνωμοδότησε θετικά ως προς τη μελέτη συντήρησης μεταλλικών αντικειμένων του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας στον Έβρο.
Πρόκειται για αντικείμενα από σίδηρο, χαλκό και επάργυρα, τα οποία, αφού φωτογραφηθούν λεπτομερώς σε όλες τις φάσεις της συντήρησης, θα καθαριστούν και θα αποκατασταθούν, σύμφωνα με τις προτάσεις της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων.


Ο αρχαιολογικός χώρος
Σε απόσταση 8 χλμ. από τον Κυπρίνο, και μεταξύ των οικισμών Ζώνης και Δοξιπάρας, βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης. Στις αρχές του 2ου αι. μ.Χ. τέσσερα μέλη μιας πλούσιας οικογένειας γαιοκτημόνων που πέθαναν διαδοχικά, αποτεφρώθηκαν και ενταφιάστηκαν στο ίδιο σημείο, κοντά στο δρόμο που οδηγούσε από την Αδριανούπολη στη Φιλιππούπολη. Στην ίδια θέση κατασκευάστηκε σταδιακά μεγάλος τύμβος, για να διατηρηθεί ανά τους αιώνες ζωντανή η μνήμη των νεκρών. Ο ενταφιασμός αλόγων και αμαξών στην αρχαία Θράκη, έχει τις ρίζες του στα προϊστορικά χρόνια. Τους νεκρούς, που ήταν μέλη μιας πλούσιας οικογένειας Θρακών, συνόδευαν πολλά αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως αγγεία, ανάρια, υχνοστάτες, κιβωτίδια, κοσμήματα κ.α.
Η έκθεση
Τον Φεβρουάριο του 2011 το ΚΑΣ ενέκρινε τη δημιουργία ενός θολωτού κελύφους για την προστασία και ανάδειξη του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας- Ζώνης. Σύμφωνα με την προμελέτη, τα ευρήματα θα βρίσκονται κάτω από τον τύμβο, με μόνη ορατή όψη τη δυτική πλευρά, ο δε επισκέψιμος χώρος της έκθεσης θα είναι 1.380 τμ. Αντίγραφα των εξαρτημάτων από τις άμαξες θα συνοδεύουν τους σκελετούς των ζώων και θα παραμείνουν στο έδαφος, στα σημεία που βρέθηκαν. Στην ίδια θέση θα διατηρηθούν και οι λάκκοι με τις καύσεις των νεκρών.
Η έκθεση, που θα περιλαμβάνει περισσότερα από 1.000 αντικείμενα, θα συνοδεύεται από πλούσιο εποπτικό υλικό, το οποίο θα αναφέρεται όχι μόνο στις καύσεις των νεκρών, αλλά και στην εξέλιξη της τεχνολογίας των αμαξών από τα προϊστορικά χρόνια και μέχρι τη δεκαετία του '60. Με την ολοκλήρωση της μελέτης του κελύφους, την έγκρισή του από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και την έναρξη του διαγωνισμού, η κατασκευή του δεν θα πάρει πάνω από δύο χρόνια. Το έργο έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 ευρώ.

.naftemporiki.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: