Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Ν.ΤΖΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ κ. ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΡΗ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ


Του Νικολάου Θ. Τζανίδη, 1ου αναπληρωματικού περιφερειακού συμβούλου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, Δικηγόρου.
Δια της παρούσης θα ήθελα να καταγγείλω παράνομες και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές που τελούνται με πράξεις και παραλήψεις από την περιφερειακή σύμβουλο κα Ζουμπουλία Κουκουβέλα (Διευθύντρια του ΙΚΑ Σουφλίου) αλλά και από τον περιφερειάρχη κ. Γιαννακίδη.


 Ως γνωστόν στις εκλογές του 2010 για την ανάδειξη του Περιφερειακών Αρχών συμμετείχα στο ...
ψηφοδέλτιο της περιφερειακής ενότητας Έβρου της Κοινωνικής Συμμαχία με επικεφαλής τον κ. Γιαννακίδη. Παρά την τιμή που μου επιφύλαξαν οι συμπολίτες μου στην Αλεξανδρούπολη αναδεικνύοντάς με 1ο στην πόλη μου, από το αεροδρόμιο και μετά πάτωσα στα ποσοστά, γεγονός που οφείλεται σε γνωστές σε μένα μεθοδεύσεις τόσο των εν ενεργεία Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. όσο και του τέως Νομάρχη, οι οποίοι δεν επιθυμούσαν την εκλογή Αλεξανδρουπολίτη.

Αποτέλεσμα ήταν να καταταχθώ 7ος με την Κοινωνική Συμμαχία στην ΠΕ Έβρου και σε συνδυασμό με το προφανές έλλειμμα αναλογικής εκπροσώπησης του Καλλικράτη, αναδείχθηκα 1ος αναπληρωματικός Περιφερειακός Σύμβουλος. Τονίζω το έλλειμμα αναλογικής εκπροσώπησης, διότι παρά το γεγονός ότι ο Έβρος είναι ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό και σε έκταση Νομός της Περιφέρειας δεν εκπροσωπείτε από 12 περιφερειακούς Συμβούλους, αλλά από μόνο 10 αφού οι υπόλοιπες 2 έδρες καταλήφθηκαν από πολίτες της Ροδόπης και της Ξάνθης.
Τον Σεπτέμβριο του 2011 δέχθηκα τηλεφώνημα από την περιφερειακή σύμβουλο κα Κουκουβέλα, προϊσταμένη ως τότε στο ΙΚΑ Αλεξανδρούπολης που μου ανακοίνωνε ότι σε περίπτωση που τοποθετούνταν Διευθύντρια στο τοπικό υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αλεξανδρούπολης θα παραιτούνταν από την θέση της στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω ασυμβιβάστου, οπότε και θα την αναπλήρωνα εγώ σε αυτό. Παράλληλα μου τόνισε την απόφασή της ότι σε περίπτωση που τοποθετούνταν Διευθύντρια στο τοπικό υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σουφλίου, όπως τότε φημολογούταν, δεν θα αποδεχόταν την τοποθέτησή της και θα συνέχιζε να είναι προϊσταμένη και περιφερειακή σύμβουλος.
Ανήμπορος αλλά και απρόθυμος να επηρεάσω οποιαδήποτε εξέλιξη ανέμενα τις εξελίξεις. Τον Νοέμβριο του 2011, μέσω του συστήματος Διαύγεια, με έκπληξή μου διαπίστωσα ότι η εν λόγω κυρία όχι απλώς αποδέχθηκε την θέση της Διευθύντριας στο τοπικό υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σουφλίου μη παραιτούμενη από την θέση της περιφερειακής συμβούλου, αλλά και εξέδιδε και διοικητικές πράξεις ως Διευθύντρια του ΙΚΑ Σουφλίου.
Αμέσως ενημέρωσα τον αρχηγό της παράταξης και Περιφερειάρχη κ. Γιαννακίδη προσκομίζοντας μερικά αντίγραφα από τις διοικητικές πράξεις καθώς και τις συγκεκριμένες διατάξεις του αρθρ. 117 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης). Του κατέστησα βεβαίως σαφές ότι, σε περίπτωση λήψης αποφάσεως από το περιφερειακό συμβούλιο με οριακή πλειοψηφία με την ψήφο της κυρίας, τότε η απόφαση αυτή θα ήταν ακυρώσιμη αφού δυνάμει του αρθρ. 117 παρ 8 του Ν. 3852 ‘‘περιφερειακοί σύμβουλοι που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυμβίβαστο εκπίπτουν, αυτοδικαίως, από το αξίωμά τους’’.  
Ο περιφερειάρχης αμέσως μου ζήτησε τι θέλω, αλλά επειδή έχω μάθει στην πολιτική (και θα ήθελα να διδαχθούν και οι άλλοι από την πολιτική μου στάση), να μην παζαρεύω και προπάντων να μην εκβιάζω για θέματα που επηρεάζουν το ατομικό μου συμφέρον, έθεσα σιωπηρά στον εαυτό μου μια προθεσμία 5 μηνών, προκειμένου να δώσω τον χρόνο στον αρχηγό της παράταξης να ζητήσει την παραίτηση της κας Ζουμπουλιάς Κουκουβέλα, άλλως να δημοσιοποιήσω το θέμα.
Επειδή ο κ. Γιαννακίδης γνώριζε ήδη ότι σε ανάλογη περίπτωση τοποθέτησης Διευθυντή στο τοπικό υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Δράμας υπήρξε η άμεση παραίτηση του δημοτικού συμβούλου Δράμας κ. Κοτρίδη.
Επειδή δυνάμει του αρ. 117 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 υπάρχει κώλυμα αφού ορίζεται ότι  ‘‘υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου, των δήμων και των περιφερειών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στις περιφέρειες στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης’’ .
Επειδή η τοποθέτηση και η λειτουργία της κας Ζουμπουλιάς Κουκουβέλα  ως Διευθύντριας του τοπικού υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σουφλίου είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμά της ως περιφερειακής συμβούλου, δοθέντος ότι υπηρετείται ο λόγος θέσπισης της αντίστοιχης ως άνω απαγορευτικής διάταξης, που σκοπό έχει την προστασία του δημοσίου συμφέροντος από τον ψυχολογικό επηρεασμό που είναι δυνατόν να ασκήσει στο εκλογικό σώμα, καθώς και η αποφυγή της προπαρασκευής με τον τρόπο αυτό της σταδιοδρομίας της ως περιφερειακού άρχοντα.
Επειδή ο κος Γιανννακίδης με την παράλειψή του να αιτηθεί την παραίτηση της περιφερειακής του συμβούλου, μπορεί να σκοπεύει να επωφεληθεί και ο ίδιος από τον επηρεασμό μιας τεράστιας γεωγραφικής περιοχής, αλλά και ιδιάζουσας πληθυσμιακής συγκρότησης με έντονο το μουσουλμανικό στοιχείο, του Νομού Έβρου (περιοχή Δήμου Ορφέα), αφού η Διευθύντρια του ΙΚΑ Σουφλίου εκτός από τις παροχές υγείας προς το τοπικό πληθυσμό είναι και αρμόδια για τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών, των αυθαιρέτων κατασκευών, μαύρης εργασίας, προνομιακών επιδομάτων κ.α. . 
Επειδή πληροφορίες τις οποίες δεν μπορώ να διασταυρώσω αλλά και να δημοσιοποιήσω λόγω απορρήτου, αναφέρουν ότι έτερος περιφερειακός σύμβουλος έχει και αυτός πρόβλημα με την ύπαρξη ασυμβιβάστου δυνάμει του αρθρ. 118 του ίδιου Νόμου (ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών).
Για τους λόγους αυτούς καταγγέλλω τις αντιδημοκρατικές ενέργειες τόσο της κας Ζουμπουλίας Κουκουβέλα όσο και τις αντιδημοκρατικές παραλήψεις του Περιφερειάρχη κ. Γιαννακίδη, που σκοπό έχουν να ελέγξουν και να επηρεάσουν προς όφελός τους το εκλογικό σώμα του Νομού Έβρου.
Παράλληλα ζητώ από τον Περιφερειάρχη να δηλώσει εγγράφως ότι δεν υφίστανται περιφερειακοί σύμβουλοι Έβρου οφειλέτες της  περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης και των νομικών της προσώπων δημοσίου δικαίου από το 2009 έως και σήμερα προς άρση οποιασδήποτε μομφής κατά των συμβούλων του, καθώς και να ζητήσει δημοσίως την παραίτηση της κας Ζουμπουλίας Κουκουβέλα.
  Τέλος, λόγω του ότι για μένα πολιτική είναι χόμπι και όχι βιοπορισμός, δηλώνω ότι θα εξαντλήσω κάθε πολιτικό μέσο, προκειμένου οι συμπολίτες μου στην 2ημεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας, την Αλεξανδρούπολη, που ψήφισαν κατά χιλιάδες τον κ Γιαννακίδη, παρακινούμενοι και από εμένα, να αποκτήσουν έστω και έναν Αλεξανδρουπολίτη στο περιφερειακό συμβούλιο, αφού από τους 4 του συνδυασμού του δεν εκλέχθηκε κανένας.
http://gatzoli.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: