Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Συντονιστική Επιτροπή ΕΟΖ ΑΜΘΟι Ομοσπονδίες Επαγγελματιών - Βιοτεχνών - Εμπόρων Ν.Ξάνθης, Ν.Έβρου και Ν.Ροδόπης, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ΕΟΖ ΑΜΘ, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης που καθόρισε ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής, απαντήσαμε εγγράφως, με θέσεις, επισημάνσεις και προτάσεις, στα επτά ερωτήματα που τέθηκαν υπόψιν μας στις 24 Φεβρουαρίου 2012. Συνοψίζοντας το περιεχόμενο του εγγράφου:
  1. Η δημιουργία ΕΟΖ μπορεί να αποδειχθεί μία κοστοβόρα για το κράτος "επένδυση" με αμφίβολα αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία μας, ειδικότερα μάλιστα εάν κυριαρχήσουν στη συζήτηση στερεότυπα Ζωνών που συνδέονται με εκτατικούς θύλακες προσέλκυσης πολυεθνικών μεταποίησης και ληφθούν αποφάσεις βεβιασμένες από την Περιφέρεια χωρίς τη δέουσα προεργασία και χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
  2. Ως επενδυτικό "εργαλείο", επιλογές όπως Α) ΑΕΜΟΖ σε επίπεδο ντόπιων εξαγωγικών επιχειρήσεων, Β) Πάρκα Γνώσης & Καινοτομίας και Γ) Logistics, θεωρούμε ότι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εφαρμογής στην περιοχή μας μετά από πολύ σοβαρή μελέτη βιωσιμότητας. Σε κάθε περίπτωση, μετράει πρωτίστως το περιεχόμενο που θα δώσουμε στις Ζώνες και η προοπτική διασύνδεσής τους με την τοπική οικονομία. Από αυτά θα προκύψουν οι απαιτήσεις σε γη και υποδομές, τα κίνητρα, κοκ.   
  3. Εναλλακτικές προτάσεις ανάπτυξης και αντιμετώπισης της κρίσης και της ανεργίας, εκτός των ΕΟΖ, υπάρχουν και τις θέτουμε στο τραπέζι της διαβούλευσης - τις έχει θέσει πριν από εμάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στήριξη ΜμΕ), το Υπουργείο Ανάπτυξης (clusters), η ΓΣΕΒΕΕ (άρση διαρθρωτικού εμποδίου ολιγοπώλησης αγορών που οδηγεί σε χειραγώγηση τιμών και υπονόμευση ανταγωνισμού), κλπ., και καλούμε την Περιφέρεια να εξετάσει τις προτάσεις μας με την ίδια ζέση που προωθεί τις ΕΟΖ.
  4. Είναι τουλάχιστον αναχρονιστική αν όχι καταστροφική για την οικονομία, η πολιτική εναποθέτει τις ελπίδες της και είναι έτοιμη να δώσει γη και ύδωρ στις "μεγάλες επενδύσεις" εν ονόματι της οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ήδη επιτελεστεί μεταστροφή προς τις Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις για τον ίδιο σκοπό. Η Περιφέρεια οφείλει να παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις, να αξιοποιεί τα θεσμοθετημένα και να συμβάλλει στη διαμόρφωση νέων εργαλείων στήριξης και ανάπτυξης του μικρομεσαίου επιχειρείν στην περιοχή μας.
  5. Τέλος, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι βάζουμε αυστηρή κόκκινη γραμμή σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο, άμεσο ή έμμεσο, να "περάσουν" Ελεύθερες Ζώνες "ξεπλύμματος" βιομηχανικών δραστηριοτήτων επικίνδυνων για την κοινωνία, την υγεία και το περιβάλλον, ή ΕΟΖ "ξεπουλήματος" του υπεδάφιου πλούτου και μετατροπής της περιοχής μας σε "ΕλΝτοράντο" (πολύτιμη πηγή φθηνού ορυκτού πόρου για την ευρωπαϊκή βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας που αντιμετωπίζει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας λόγω ελλείψεων της Ευρώπης σε διαθέσιμες πρώτες ύλες).

Δεν υπάρχουν σχόλια: