Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Οικολογία Αλληλεγγύη

Η Οικολογία Αλληλεγγύη θεωρεί σημαντικό το γεγονός της υπερψήφισης,  των προτάσεων της επιτροπής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Η ψήφιση αυτή είναι μόνο η αρχή, η οποία δεν θα έχει καμία σημασία αν δεν υλοποιηθούν άμεσα και γρήγορα οι προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό η Οικολογία Αλληλεγγύη θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενσωματώσουμε την εξοικονόμηση ενέργειας, τη θερμική θωράκιση, το βιοκλιματικό σχεδιασμό, τη βιομάζα ως καύσιμο και την ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία των κτηρίων στο σχεδιασμό όλων των έργων και ειδικά των οικοδομικών κατασκευών.
 Ο περιφερειακός σύμβουλος Θανάσης Μακρής επισημαίνει ότι πέρα από την ενσωμάτωση της ενεργειακής αυτάρκειας στα δημόσια κτήρια και εγκαταστάσεις ότι πρέπει να στρέψουμε και το μη δημόσιο τομέα εκεί..
Η Οικολογία Αλληλεγγύη καλεί την τουριστική επιτροπή στα πλαίσια υλοποίησης της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να αφιερώσει μία συνεδρίαση αποκλειστικά στο θέμα της ενσωμάτωσης του τοπικού προϊόντος στο τουριστικό προϊόν . Επίσης να κάνει μία ομάδα εργασίας που θα δουλέψει με τους παραγωγικούς φορείς και τους εμπλεκόμενους για να υλοποιήσει το στόχο της ενσωμάτωσης. Ενώ για τον σχεδιασμό του ήπιου εναλλακτικού τουρισμού να αφιερώσει μία σειρά από συνεδριάσεις.


Η Οικολογία Αλληλεγγύη προτρέπει την επιτροπή Πρωτογενούς τομέα να αφιερώσει άμεσα μία συνεδρίαση για να συζητήσει το σχεδιασμό για την τοπική διασύνδεση του τοπικού προϊόντος και υπηρεσιών, και να σχηματίσει μία ομάδα εργασίας που θα διαβουλευτεί και θα συντονίσει την τοπική οικονομία ώστε να ενισχύσει την παρουσία του τοπικού προϊόντος στις τοπικές και όχι μόνο αγορές. Να δημιουργηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις να γίνει το τοπικό προϊόν και οι υπηρεσίες ανταγωνιστικά σε ποιότητα και τιμές. Επίσης η επιτροπή σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και την πολιτεία να διαμορφώσουν τους όρους διαφάνειας, τις προδιαγραφές ποιότητας και ανταγωνιστικότητας  και το νομικό πλαίσιο ώστε τα τοπικά προϊόντα να έχουν προτεραιότητα στις δημόσιες προμήθειες.
o Ο κ. Μακρής επισημαίνει την ανάγκη η επιτροπή πρωτογενούς τομέα όχι μόνο να προωθήσει τη δημιουργία αστικών συλλογικών λαχανόκηπων αλλά κυρίως να επεξεργαστεί την προώθηση δημιουργίας συνεργατικών σχημάτων νέων και ανέργων τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και στον τομέα της ενέργειας.
Σε ότι αφορά το άτυπο περιφερειακό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο  ξεκίνησε να συγκροτείται, θα πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά του ενσωματώνοντας και την εκπαιδευτική κοινότητα σε αυτό και  ενεργοποιώντας τους δήμους που δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμα.  Ταυτόχρονα πρέπει να συνεχιστεί το έργο καταγραφής των αναγκών που δημιουργούνται, όπως και η παρακολούθηση του ρυθμού, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των δομών ανταπόκρισης στις ανάγκες αυτές και συντονίζοντας το δίκτυο αυτό, να βελτιωθεί το αποτέλεσμα.
Ο περιφερειακός σύμβουλος της Οικολογίας Αλληλεγγύης Θανάσης Μακρής δήλωσε ότι «οι προτάσεις και η μέχρι τώρα δράση της επιτροπής δείχνει μια άλλη αντίληψη παραγωγής πολιτικής που δεν βασίζεται σε επιδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις και τη βούληση του κεντρικού κράτους αλλά που εμπιστεύεται και κινητοποιεί όλοι την τοπική κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και προκαταλήψεις. Είναι ο μόνος δρόμος μιας βιώσιμης ευημερίας για εμάς και τα παιδιά μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: