Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Πραγματοποιήθηκε η μελέτη του έργου CivPro για φυσικές καταστροφές στον Έβρο

Με ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα έκλεισαν οι εργασίες της 3ης επίσκεψης μελέτης του έργου CivPro [Regional Strategies for Disaster Prevention – Περιφερειακές Πολιτικές για την Πρόληψη Καταστροφών] που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια ΑΜΘ από 14 έως 17 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή στελεχών από φορείς που συμμετέχουν στο εν λόγω έργο. Η συγκεκριμένη δράση έλαβε χώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου έχοντας ως κύρια σενάρια καταστροφών την πλημμυροπάθεια της λεκάνης του ποταμού Έβρου και τις δασικές πυρκαγιές.

Κατά τη πρώτη ημέρα πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Έβρου εκτενής παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΑΜΘ,  με παράλληλες προσομοιώσεις κρίσεων αλλά και παρουσιάσεις όλων των συγχρηματοδοτούμενων έργων που άπτονται αντίστοιχων θεμάτων και υλοποιούνται από την ΠΑΜ-Θ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την έναρξη των εργασιών τα στελέχη από Βέλγιο (Υπηρεσία Λιμένα Οστάνδης), Ρουμανία (Περιφερειακό Συμβούλιο Χαργκίτα) και Αθήνα (Γ.Γ.Π.Π.) υποδέχτηκε η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Έβρου, κα Γεωργία Νικολάου η οποία στήριξε εμπράκτως τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης δράσης.

Κατά τη δεύτερη και τρίτη ημέρα πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου για τα δύο κύρια σενάρια σε διαφορετικές περιοχές του Έβρου που πλήττονται από τις συγκεκριμένες καταστροφές. Τα στελέχη είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν τα αποτελέσματα της πρόσφατης πλημμυροπάθειας και τις ενέργειες αντίδρασης και διεθνείς πρακτικές που εφαρμόζονται στη περιοχή μας, ενώ την επομένη ημέρα αντίστοιχα εξέτασαν τις παραμέτρους και επιπτώσεις της περυσινής μεγάλης φωτιάς στο ευρύτερο οικοσύστημα των περιοχών που επλήγησαν.

Την τελευταία ημέρα των εργασιών πραγματοποιήθηκε σύνοψη των αποτελεσμάτων της επίσκεψης μελέτης, ενώ εξετάστηκε και ο προγραμματισμός για τις επόμενες δράσεις του έργου CivPro. Αξίζει να σημειωθεί η συμμετοχή και συνδρομή των εθελοντικών ομάδων καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, γεγονός το οποίο τεκμηριώνει και τον βαθμό ετοιμότητας που τις διέπει. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί η παρουσία και συμμετοχή ακαδημαϊκών και υπηρεσιακών στελεχών οι οποίοι εμπεριστατωμένα ενημέρωναν τα στελέχη επί του φυσικού αντικειμένου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: