Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους του Έβρου

 Εως τις 9/3 οι αιτήσεις για 475 προσλήψεις σε φορείς του νομού Εβρου

Δημοσιεύθηκε από την ΜΚΟ "Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού" η προκήρυξη που αφορά στις θέσεις Κοινωνικής Εργασίας σε Δήμους του Έβρου, όπου θα γίνουν 690 προσλήψεις ανέργων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε συνεργασία με τους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Διδυμότειχου και Σαμοθράκης...


Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης προκηρύσσονται 260 θέσεις για συντήρηση, καθαρισμό, καλλωπισμό κτιρίων και λοιπών δημοσίων χώρων, χώρων πρασίνου και οδικού δικτύου, παροχής συσσιτίου σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους, δράσεις δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και νέων, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωσης και ξενάγησης επισκεπτών και παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών. Στο Δήμο Διδυμότειχου προκηρύσσονται 330 θέσεις και 100 θέσεις στο Δήμο Σαμοθράκης.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα ξεκινήσει την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012 και η προθεσμία υποβολής είναι δέκα (10) ημέρες.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο ΚΜΟΠ, οδός Βιζβίζη 40, Αλεξανδρούπολη, είτε θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
Βιζβίζη 40
Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68100
υπόψιν κου Κωνσταντίνου Παχούμη

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Για πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΚΜΟΠ: www.kmop.gr και στο τηλέφωνο: 25510-23307

 http://alexpolisonline.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: