Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Έπεσαν υπογραφές για τον κάθετο άξονα της Εγνατίας

Σε 14 μήνες θα παραδοθεί το τμήμα Μάνδρα - Ψαθάδες του άξονα Αρδάνιο - Ορμένιο - Στο έργο περιλαμβάνεται και η παράλληλη νέα σιδηροδρομική γραμμή

Τη σύμβαση υποκατάστασης αναδόχου για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο-Ορμένιο Τμήμα Μάνδρα-Ψαθάδες(80.3)» υπέγραψε η ΑΕΓΕΚ [GCEr.AT]  Κατασκευαστική Α.Ε., στην οποία η ΑΕΓΕΚ συμμετέχει με ποσοστό 20%.
Η εταιρεία υπέγραψε τη σύμβαση έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 18.993.353,29 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , κατόπιν εγκρίσεως από την Αναθέτουσα Αρχή Εγνατία Οδός Α.Ε. της μερικής υποκατάστασης της αρχικής αναδόχου Βιοτέρ ΑΕ από την ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική, με ευθύνη της αρχικής αναδόχου για το ήδη εκτελεσθέν αντικείμενο.


Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση των εργασιών της νέας Εθνικής οδού από τον οικισμό Μάνδρας μέχρι τον οικισμό Ν. Ψαθάδων, από την Χ.Θ. 2+400 μέχρι την Χ.Θ. 16+400.
Στην εν λόγω εργολαβία περιλαμβάνεται επίσης η ολοκλήρωση των εργασιών της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής στο αντίστοιχο τμήμα, από την Χ.Θ. 1+232,26 μέχρι την Χ.Θ. 14+728,66, η αποκατάσταση και διαμόρφωση του εγκάρσιου και πλευρικού δικτύου τοπικών οδών καθώς και η κατασκευή δύο Ανισόπεδων Κόμβων.
Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης


 http://www.elthraki.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: