Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Ο Δήμος Σουφλίου προσλαμβάνει 8 εργατοτεχνίτες


Σύμφωνα με την απόφαση 19/2012 (ΑΔΑ: Β4Π7Ω15-ΖΛΗ)  του Δήμου Σουφλίου προγραμματίστηκε η  πρόσληψη έκτακτου  προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( 8 μήνες), συνολικού αριθμού 8 ( οκτώ) ατόμων στους τομείς της Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης & Αποχέτευσης.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες …
Δεν υπάρχουν σχόλια: