Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Αφιέρωμα στην Εργασία

ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ http://www.xronos.gr

AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

35 θέσεις Εποχικού Προσωπικού
στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη 35 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 8 μηνών, ως ακολούθως:


ΚΟΜΟΤΗΝΗ
1 ΠΕ Μηχανικών/Μηχανικών Χωροταξίας
2 ΠΕ Μηχανικών/Μηχανικών Περιβάλλοντος
1 ΠΕ Μηχανικών/Μηχανικών Ηλεκτρολόγων
3 ΠΕ Διοικητικού
2 ΠΕ Οικονομικού
1 ΠΕ Κτηνιάτρων
4 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
1 ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας/Εποπτείας Δημόσιας Υγείας
3 ΤΕ Πληροφορικής
1 ΤΕ Μηχανικών/Τοπογράφων Μηχανικών
3 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3 ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
1 ΔΕ Τεχνικών/Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
1 ΥΕ Επιμελητών
ΔΡΑΜΑ
1 ΠΕ Ιατρών (Παιδιάτρων, Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Πνευμονολογίας)
1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
1 ΤΕ Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΞΑΝΘΗ
2 ΔΕ Τεχνικών/Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
1 ΠΕ Μηχανικών/Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών
ΚΑΒΑΛΑ
1 ΠΕ Μηχανικών/Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
1 ΠΕ Κτηνιάτρων
Καταληκτική ημερομηνία:  19/01/2012
Τηλέφωνο:  25313 50168
Σχετικός σύνδεσμος: http://career.duth.gr/dimosio/?q=node/12576

6 θέσεις Εποχικού
Προσωπικού στο Δήμο
Κάτω Νευροκοπίου Ν. Δράμας
Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 8 μηνών, ως ακολούθως:
2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Καταληκτική ημερομηνία:  16/01/2012
Τηλέφωνο:  25230 21057
Σχετικός σύνδεσμος: http://career.duth.gr/dimosio/?q=node/12601

Διευθυντής Καταστήματος METRO CASH & CARRY
(Aλεξανδρούπολη)
Εταιρία: Metro S.A.
Περιοχή εργασίας: Έβρος, Αλεξανδρούπολη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Ειδικότητα: Διευθυντής
Σχετικός σύνδεσμος:
http://career.duth.gr/cms/?q=node/55407

Οικονομολόγος
στην ΙΩΝΙΚΗ Ε.Τ.Ε. (Ξάνθη)
Από το τμήμα συμβουλευτικής επιχειρήσεων της εταιρίας μηχανικών και συμβούλων ΙΩΝΙΚΗ Ε.Τ.Ε., ζητείται για άμεση πρόσληψη:
Οικονομολόγος (Κωδικός Θέσης: CON2001)
Αρμοδιότητες
-Σύνταξη προτάσεων/επιχειρηματικών σχεδίων για εντάξεις σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
- Υπηρεσίες οικονομικού συμβούλου για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.
Προσόντα Υποψηφίου
-Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ανάλογο αντικείμενο.
-Προϋπηρεσία (επιθυμητή).
-Ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας.
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες).
Αποστολή βιογραφικών έως 20/01/2012 μέσω email στο hr@cosmos4u.com
Στο θέμα του μηνύματος παρακαλούμε αναγράψτε τον κωδικό θέσης CON2001
Πληροφορίες στα γραφεία της ΙΩΝΙΚΗΣ (Λευκίππου 6, 67100, Ξάνθη, τηλ. 25410 84084, Θ.Μπατσακίδης)
www.ioniki.net  | www.cosmos4u.com

Επιστημονικοί Συνεργάτες
(Αλεξανδρούπολη)
Όμιλος Φαρμακευτικών Εταιρειών ζητεί
Επιστημονικούς Συνεργάτες
για το τμήμα της ιατρικής ενημέρωσης
στην περιοχή της Θράκης.
Σχετικός σύνδεσμος: http://career.duth.gr/cms/?q=node/55389

Yποδιευθυντές-τριες
Καταστημάτων της Lidl
(Δράμα & Καβάλα)
Σχετικός σύνδεσμος: http://career.duth.gr/cms/?q=node/55154

Θέσεις εργασίας
στο Ξενοδοχείο ILIOMARE HOTEL & RESORTS (Θάσος)
Το Ξενοδοχείο ILIOMARE HOTEL & RESORTS στη Θάσο ενδιαφέρεται να καλύψει τις παρακάτω θέσεις:
Σερβιτόρους - Σερβιτόρες
Bartender (Beach Bar)
Maître D' Hotel
Σχετικός σύνδεσμος: http://career.duth.gr/cms/?q=node/55339
18 άτομα με σύμβαση έργου
στις Υπηρεσίες
της Δομής Απασχόλησης
& Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.
Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με 18 άτομα για την εκτέλεση των παρακάτω Πράξεων:
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ. (5 άτομα)
Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ. (6 άτομα)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Δ.Π.Θ. (3 άτομα)
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Δ.Π.Θ. (4 άτομα)
Καταληκτική ημερομηνία: 26-01-2012
Πληροφορίες: τηλ. 25410 79552
Σχετικός σύνδεσμος: http://career.duth.gr/cms/?q=node/55379

Εκπαιδευτές στο KEK
Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας
To KEK Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ" προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές ειδικότητας οικονομολόγου να εκδηλώσεουν το ενδιαφέρον τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή τους αποτελεί να είναι ενταγμένοι στο Γενικό Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ κατά ΣΤΕΠ ένταξης 2721.
Καταληκτική ημερομηνία: 20-01-2012
Πληροφορίες: τηλ. 2510 831126, 2510 835794
Σχετικός σύνδεσμος: http://career.duth.gr/cms/?q=node/55393

4 θέσεις Ωρομίσθιων
Καθηγητών Ξένης Γλώσσας
στο Ίδρυμα Μελετών
Χερσονήσου του Αίμου (Ξάνθη)
Για τις ανάγκες της λειτουργίας του παραρτήματος της Σχολής στην πόλη της Ξάνθης που θα λειτουργήσει στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης το Ι.Μ.Χ.Α. προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών ξένης γλώσσας, τουρκικής (1), βουλγαρικής (1), ρωσικής (1) και ελληνικής (1)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής ηλεκτρονικά (imxa@imxa.gr) ή ταχυδρομικά (ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΡΩΣΙΚΗΣ, Μεγ. Αλεξάνδρου 31Α –54641 Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 50932 –54014 Θεσσαλονίκη) από τις 5 έως τις 20 Ιανουαρίου 2012 αίτηση ενδιαφέροντος που θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
2. Αποδεικτικά διδακτικής εμπειρίας στο οικείο γνωστικό αντικείμενο.
3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου.
Σχετικός σύνδεσμος: http://www.imxa.gr

Koινωνικοί Λειτουργοί
σε Διεθνή Οργανισμό
Ζητούνται πτυχιούχοι κοινωνικοί λειτουργοί με εμπειρία σε μεταναστευτικές ομάδες από διεθνή οργανισμό στην Αθήνα, Πάτρα και Εβρο, προϋπόθεση άριστη γνώση Αγγλικής, MS Office, μισθός συζητήσιμος.
Σχετικός σύνδεσμος: http://career.duth.gr/cms/?q=node/55262

152 θέσεις Βοηθών στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει τον γενικό διαγωνισμό: EPSO/AST/118/11 —
ΒΟΗΘΟΙ (AST 3) στους ακόλουθους τομείς:
1) Δημοσιονομική διαχείριση/Λογιστική
2) Επικοινωνία
3) Διαχείριση έργων/προγραμμάτων/συμβάσεων
Οι βοηθοί επιπέδου AST 3 συμμετέχουν, υπό την καθοδήγηση διοικητικού υπαλλήλου, στην εκτέλεση της αποστολής του θεσμικού οργάνου ή οργανισμού στον οποίο ανήκουν και καλούνται να εκτελούν καθήκοντα εφαρμογής, εκτέλεσης, υποστήριξης και υλικοτεχνικής υποστήριξης σε διάφορους τομείς δραστηριότητας. Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο δικτυακό τόπο της EPSO. Προθεσμία: 17 Ιανουαρίου 2012 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.
Σχετικός σύνδεσμος: http://career.duth.gr/cms/?q=node/54661

Δεν υπάρχουν σχόλια: