Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο του νεοσύστατου Συλλόγου Φίλων Κυνηγών Νομού Έβρου δέχτηκε το πρωί στο γραφείο της η Αντιπεριφερειάρχης Έβρου κ. Γεωργία Νικολάου-Μαυρανεζούλη.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Λαμπρίδης και τα μέλη του ενημέρωσαν την κ. Νικολάου για τους σκοπούς, το έργο, τα προβλήματα καθώς και τις δραστηριότητες του συλλόγου και ζήτησαν τη συνεργασία των υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας στη δενδροφύτευση που θα κάνουν στην περιοχή των Λουτρών που επλήγη στο παρελθόν από μεγάλη πυρκαγιά.
Η κ. Νικολάου ανέφερε ότι μπορεί το κυνήγι να είναι μια δραστηριότητα με ρίζες στην ελληνική παράδοση, πρέπει όμως να ασκείται με σεβασμό όχι μόνο της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά και της διαχείρισης του περιβάλλοντος καθώς και της διατήρησης της βιολογικής ισορροπίας με τελικό σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών του επιπτώσεων στη φύση.

Κάλεσε δε το σύλλογο να οργανώσει για τους κυνηγούς σεμινάρια περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης που θα αφορά την αναγνώριση των ειδών, ιδιαίτερα στην περιοχή μας που διαθέτει το μοναδικό οικοσύστημα Δέλτα του Έβρου, γιατί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να θηρεύονται προστατευόμενα είδη.
«Έχουμε υποχρέωση το περιβάλλον που κληροδοτήσαμε να το αφήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας στις επόμενες γενιές» είπε χαρακτηριστικά η κ. Νικολάου και πρόσθεσε ότι από πλευράς της Αντιπεριφέρειας θα υπάρξει συνεργασία στις δράσεις του συλλόγου που αφορούν την προστασία και ανάπτυξη του περιβάλλοντος καθώς και σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: