Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Κοινωνικό Παντοπωλείο από το Δ. Μεσολογγίου

Δεν είναι πολύς ο καιρός, όπου ο δήμαρχος Μεσολογγίου Πάνος Κατσούλης έκανε στο πανελλήνιο γνωστό ένα τραγικό γεγονός που διαδραματιζόταν στην πόλη του: μαθητές της περιοχής του λυποθυμούσαν στο σχολείο επειδή τρέφονταν μόνον με... νερό.

Με βάση αυτό το τραγικό γεγονός και στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής τους πολιτικής για την υποστήριξη και ενίσχυση των ασθενεστέρων κοινωνικών τάξεων του τοπικού πληθυσμού, ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου,σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας & Ακαρνανίας και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας, προχωρά άμεσα στην ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, μέσω του οποίου θα διατίθενται δωρεάν βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης σε άπορους δημότες του δήμου.
Οι δικαιούχοι δημότες θα επιλέγονται από επιτροπή που θα οριστεί από το δημοτικό συμβούλιο, στη βάση ενός συνόλου συνδυαστικών κριτηρίων τα οποία περιγράφονται στην απόφαση και είναι τα εξής:
α) Απορία (ετήσιο εισόδημα με βάση την φορολογική δήλωση μικρότερο των 6.000€)
β) Οικογενειακή κατάσταση
γ) Περιουσιακή κατάσταση
δ) Συνθήκες στέγασης

ε) τυχόν ύπαρξη προβλημάτων υγείας-ΑΜΕΑ.
στ) Εργασιακή κατάσταση - Άνεργοι.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αξιολογούνται από επιτροπή προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
- Φωτοαντίγραφο ΑΔΤ
- Φορολογική δήλωση
- Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως
- Απόδειξη λογ/σμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ
- Μισθωτήριο κατοικίας ή τίτλο ιδιοκτησίας
- Κάρτα ανεργίας (εάν υπάρχει)
- Ιατρική γνωμάτευση (εάν χρειάζεται).
Για οικογένειες με τέσσερα και πλέον μέλη το ανώτατο όριο αξίας αγορών θα ανέρχεται στα 200,00 €/μηνιαίως.
Για οικογένειες με τρία μέλη το ανώτατο όριο αξίας αγορών θα ανέρχεται στα 150,00 €/μηνιαίως.
Για οικογένειες με δύο μέλη το ανώτατο όριο αξίας αγορών θα ανέρχεται στα 100,00 €/μηνιαίως, ενώ για ένα άτομο προτείνεται το ανώτατο όριο αξίας αγορών να ανέρχεται στα 70,00 €/μηνιαίως.
Η επιτροπή θα αποτελείται από τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους ή συμβούλους δημοτικοών κοινοτήτων, έναν (1) εκπρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας & Ακαρνανίας και έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας. Έργο της Επιτροπής θα είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Η διάρκεια παροχής τροφίμων σε περίπτωση ένταξης θα είναι έξι (6) μήνες. Η διανομή θα γίνεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κάθε μήνα, οι οποίες θα γνωστοποιούνται εγκαίρως στους δικαιούχους, ενώ όλες οι προμήθειες των προϊόντων θα γίνονται από χορηγίες-δωρεές επαγγελματιών ή κατοίκων και από το δήμο, με πίστωση του αντιστοίχου έτους λειτουργίας, θα στεγάζεται δε σε κτήριο που θα διαθέσει ή θα μισθώσει ο Δήμος, ο οποίος και θα διαμορφωθεί κατάλληλα.
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Πρόνοιας και στα τηλέφωνα 26313 63432, 26313 63400, 26313 63427.
 http://www.aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: