Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Δήλωση της Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με τη διανομή των σχολικών βιβλίων

Επειδή ορισμένα από τα βιβλία θα καθυστερήσουν να φτάσουν στα σχολεία μας, το Υπουργείο Παιδείας έχει οργανώσει, όλες εκείνες τις υποστηρικτικές ενέργειες και το υλικό που χρειάζεται, έτσι ώστε τα σχολεία μας να λειτουργήσουν χωρίς να επιβαρυνθούν οι οικογένειες
Δημοσιογράφος: Οι σχολικές επιτροπές έχουν χρήματα;
Έχουν προβλεφθεί όλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών

Δεν υπάρχουν σχόλια: