Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

Δημόσια Διαβούλευση επι των Αγορανομικών Διατάξεων


Εισάγουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σύνολο της υφιστάμενης αγορανομικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της αγοράς με στόχο τη ριζική ανανέωση και προσαρμογή της στις σημερινές συνθήκες και ανάγκες της οικονομίας, των επιχειρήσεων και βεβαίως των καταναλωτών. Δυστυχώς, οι αναθεωρήσεις των προηγούμενων χρόνων ήταν πάντοτε αποσπασματικές και ποτέ στο σύνολο της κείμενης νομοθεσίας, δεν διέπονταν από ενιαίο πνεύμα, σπανίως λάμβαναν υπόψη την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, μα κυρίως αγνοούσαν βασικές αρχές και έννοιες του Ανταγωνισμού. Όλα αυτά σήμερα, δεν μπορούν να είναι αποδεκτά. Η νομοθεσία που διέπει και στηρίζει τη λειτουργία της αγοράς οφείλει να είναι σύγχρονη, λιτή και περιεκτική. Γι’ αυτό το λόγο, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε μια καινοτόμο διαδικασία συνδιαμόρφωσης της νέας αγορανομικής νομοθεσίας, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, μέχρι την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011. Το σύνολο των απόψεων που θα συγκεντρωθούν, θα αξιολογηθούν από ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων και θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική τροποποίηση και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου που σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε εώς το τέλος του 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: