Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

Απάντηση Προέδρου Περιφερειακού συμβουλίου στη Περιφερειακή Αναγέννηση


Σχετικά με το Δελτίο Τύπου της Περιφερειακής Αναγέννησης που αφορά στο θέμα της «αλλοίωσης απόφασης» του Περιφερειακού Συμβουλίου για το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Η Στήριξη» στην Π.Ε. Ξάνθης επισημαίνονται τα παρακάτω:

  1. Υπάρχει αναρτημένη στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» - πράξη απορρέουσα εκ του Νόμου – η σχετική υπ΄ αρίθμ. Αποφ.του Π.Σ  67/2011 στην οποία αναφέρεται ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο εκ μέρους της Μείζονος Αντιπολίτευσης συμμετέχουν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης και Μπαράν Μπουρχάν. Με βάση αυτή την απόφαση την οποία συνυπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Συλλογικού Οργάνου έγινε η συγκρότηση του Δ.Σ. στο οποίο συμμετέχουν σύννομα οι εκπρόσωποι της Περιφερειακής Αναγέννησης όπως προκύπτει εκ του καταστατικού του Δικτύου. Δεν υπήρξε επομένως κανένας αποκλεισμός σε  ότι έχει να κάνει με την συμμετοχή της Μείζονος Αντιπολίτευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο.
  2. Από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης προκύπτει ότι τα ονόματα που ορίστηκαν στην συνεδρίαση του Π.Σ. είναι των κ.κ. Παυλίδη Γεωργίου και Μπαράν Μπουρχάν και όχι των κ.κ. Κωνσταντίνου Ζαγναφέρη και Μπαράν Μπουρχάν που ανεγράφησαν στην απόφαση εκ παραδρομής. Παραδρομή βέβαια που αφορούσε όνομα Περιφερειακού Συμβούλου και όχι την εκ του καταστατικού συμμετοχή της παράταξης της Μείζονος Αντιπολίτευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο.
  3.  
  4. Στην πρώτη συνεδρίαση του Δικτύου όπου συμμετείχαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης και Μπαράν Μπουρχάν ουδεμία ένσταση υπεβλήθη εκ μέρους της Περιφερειακής Αναγέννησης  για τους συμμετέχοντες εκ μέρους της Μείζονος Αντιπολίτευσης. Κάτι που αν είχε γίνει θα είχε αποφευχθεί η όλη αντιπαράθεση στον χώρο ευθύνης του Προέδρου του Π.Σ. με μία ορθή επανάληψη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», πρακτική η οποία προβλέπεται εκ του Νόμου.
  5. Το απόσπασμα πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου εκ του Νόμου συνυπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας που προέρχεται από την Περιφερειακή Αναγέννηση και τυγχάνει να είναι στενός συνεργάτης του κ.Παυλίδη. Το γεγονός αυτό ενισχύει σε  κάθε περίπτωση την αδιαβλητότητα και την διαφάνεια σε ότι αφορά  στην καθαρογραφή και την ανάρτηση των αποφάσεων του Συλλογικού Οργάνου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Πιστεύω και ευελπιστώ ότι συνεπικουρούμενος από όλους του συναδέλφους τα προβλήματα της λειτουργίας του Αιρετού Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, που είναι το κατ΄ εξοχήν βασικό όργανο με το τεκμήριο αρμοδιότητας εντός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, μπορούν να ελαχιστοποιηθούν. Σεβόμενος τον διακριτό μου ρόλο και την υπόσχεση που έδωσα στους συναδέλφους Περιφερειακούς Συμβούλους θα επιμένω σε αυτή την κατεύθυνση με διαχρονικό αίσθημα ευθύνης, ευθυκρισίας και αντικειμενικότητας.


Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης


Κώστας Μιχαηλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: