Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

Ο Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης ενέταξε προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης


Συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων
σύγχρονο αξονικό, μαγνητικό τομογράφο, υπερηχογράφο
καθώς και 6 κλίνες εντατικής Θεραπείας

Συνεκτιμώντας το ρόλο του ως τριτοβάθμιο ίδρυμα σε περιφερειακό επίπεδο, ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Άρης Γιαννακίδης υπέγραψε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ», (Κωδικός Πρόσκλησης: 41).
Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ με δικαιούχο το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση:
·          Ενός Συστήματος Αξονικής Τομογραφίας 128 ή 64 Τομών
·          ενός Συστήματος Μαγνητικής Τομογραφίας 1,5 tesla,
·          ενός Έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου και
·          ενός συστήματος τομογροφικής Γ- Κάμερας Δύο Κεφαλών.
Συμπεριλαμβάνεται ακόμη η προμήθεια έξι σύγχρονων κλινών εντατικής Θεραπείας καθώς και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ενδοσκοπήσεων που περιλαμβάνει  ένα σύστημα ενδοσκοπήσεων High Resolution και ένα σύστημα γαστροσκόπησης με επεξεργαστή εικόνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: