Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Δήμος Σουφλίου : 50 ευρω μηνιαίως τα τροφεία του Παιδικού Σταθμού για όλους τους γονείς

Το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του προ-τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου ηταν  σχετικά με την καταβολή τροφείων του παιδικού σταθμού .
Ο Πρόεδρος και εισηγητής προτείνει να καταβάλλεται το ποσό των 50 € μηνιαίως.
Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου
Αποφασίζει ομόφωνα
1.Καθορίζει τα τροφεία σε 50 € μηνιαίως για όλους τους γονείς.
2.Εξαιρούνται της καταβολής οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά
προβλήματα καθώς και οι πολύτεκνες.
3.Για κάθε δεύτερο παιδί θα καταβάλετε το ήμισυ της εισφοράς.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26 / 2011

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΡΕ ΜΑΓΚΕΣ...