Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Καταβολή ΦΠΑ από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Ξεκινά η καταβολή έως και σε τρεις δόσεις του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως προβλέπεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση του συμψηφισμού του ΦΠΑ που οφείλουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες με οφειλές που έχει το δημόσιο προς αυτούς και αφορούν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος κ.α. Αυτά προβλέπονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών που προβλέπονται στο φορολογικό νόμο.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι, ο ΦΠΑ που αφορά περιοδικές δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται μετά την 1.07.2011, μπορεί να καταβάλλεται μέχρι και σε τρεις δόσεις, η κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ. Με την υποβολή της εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης (αρχικής ή τροποποιητικής), καταβάλλεται, ως πρώτη δόση, ποσοστό τουλάχιστον 40% του συνολικά οφειλόμενου φόρου, με την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό είναι τουλάχιστον 300 ευρώ.
Το υπόλοιπο ποσό, προσαυξημένο κατά 2%, καταβάλλεται σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μέχρι το τέλος του επόμενου και του μεθεπόμενου μήνα. Η κάθε δόση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 ευρώ, εκτός από την τελευταία δόση η οποία μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση αυτή ισχύει για τις εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και όχι για τις έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ.

Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα παραδείγματα:
 
Παράδειγμα 1: Σε περίπτωση εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης (αρχική ή τροποποιητική) με οφειλόμενο ποσό 1.200 ευρώ, ο φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ποσό τουλάχιστον 480 ευρώ.
- Εάν επιλέξει την καταβολή της ελάχιστης πρώτης δόσης με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης, δηλαδή 480 ευρώ, το ποσό που απομένει είναι 720 ευρώ, το οποίο με την προσαύξηση του 2% ανέρχεται στο ποσό των 734,40 ευρώ.
Οι επόμενες δύο δόσεις προσδιορίζονται στο ποσό των 367,20 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες πρέπει να καταβληθούν μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου και του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθούν τη βεβαίωση του φόρου.
- Εάν επιλέξει την καταβολή της πρώτης δόσης κατά την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ποσού 800 ευρώ, το ποσό που απομένει είναι 400 ευρώ, το οποίο με την προσαύξηση του 2% ανέρχεται σε 408 ευρώ. Η δεύτερη δόση θα είναι 300 ευρώ και η τρίτη δόση 108 ευρώ.
- Εάν επιλέξει την καταβολή της πρώτης δόσης κατά την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ποσού 1.000 ευρώ, το ποσό που απομένει είναι 200 ευρώ, το οποίο με την προσαύξηση του 2% ανέρχεται στο ποσό των 204 ευρώ. Το ποσό αυτό πρέπει να καταβληθεί σε μία δόση, μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη βεβαίωση του φόρου, καθώς είναι κατώτερο των 300 ευρώ.
Παράδειγμα 2: Σε περίπτωση εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης (αρχική ή τροποποιητική) με οφειλόμενο ποσό 500 ευρώ, ο φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ποσό τουλάχιστον 300 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 200 ευρώ με την προσαύξηση κατά 2%, γίνεται 204 ευρώ και θα καταβληθεί σε μία δόση, μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη βεβαίωση του φόρου, καθώς είναι κατώτερο των 300 ευρώ.
Ανάσα για κατασκευαστές
Το υπουργείο Οικονομικών δίνει ανάσα στους κατασκευαστές αδιάθετων ακινήτων. Με την εγκύκλιο ενεργοποιείται η διάταξη του φορολογικού νόμου που προβλέπει ότι οι κατασκευαστές που είχαν αδιάθετα ακίνητα που είχαν αποπερατωθεί ως το τέλος του 2010 θα υποχρεούνται σε καταβολή ΦΠΑ από το 2014.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: