Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Εκποίηση δημοτικού πλούτου Ορεστιάδας


Έξι μήνες απραξία στο ζήτημα του αμμοχάλικου του ποταμού Άρδα. Έξι μήνες από την ανάληψη της θητείας της δημοτικής αρχής του κ. Μουζά στον Καλλικρατικό δήμο Ορεστιάδας κι επικρατούσε απόλυτη ασυδοσία στο ποτάμι. Η δημοτική μας παράταξη αλλεπάλληλες φορές έθιξε το θέμα, όμως δεν υπήρχε καμιά αντίδραση απ’ τους διοικούντες. Όποιος ήθελε προμηθεύονταν αμμοχάλικο απ’ όποιο σημείο επιθυμούσε.
        Ο φυσικός πόρος του ποταμού Άρδα, έχει απασχολήσει την τοπική κοινωνία και την αυτοδιοίκηση, εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουν γίνει πάρα πολλές καταγγελίες και δεκάδες άνθρωποι, επαγγελματίες κι αιρετοί, οδηγήθηκαν στις αίθουσες των δικαστηρίων.
        Τα τελευταία χρόνια οι Καποδιστριακοί παράρδιοι δήμοι, επέλεξαν την δημιουργία μιας διαδημοτικής επιχείρησης, για την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος (φύλαξη, έλεγχος, τιμολόγηση, κτλ). Σε μεγάλο βαθμό το πέτυχαν. Κι δήμοι που ήταν μέτοχοι της διαδημοτικής επιχείρησης (Τρίγωνο, Βύσσα, Κυπρίνος), ωφελήθηκαν με σημαντικά χρηματικά ποσά από την πώληση του αμμοχάλικου.
Ο ρόλος της διαδημοτικής επιχείρησης αξιοποίησης και ανάδειξης του ποταμού Άρδα έχει εκλείψει με την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης. Ο δήμος πλέον είναι ενιαίος και μπορεί να εφαρμόσει μια πολιτική διαχείρισης, με τις υπηρεσίες του. Το προσδοκόμενο όφελος, είναι τεράστιο. Το ενδεικτικό ετήσιο κέρδος από την πώληση του φυσικού πόρου είναι περίπου 200.000,00 πλέον ΦΠΑ.
 
Έρχεται τώρα ο κ. δήμαρχος και ουσιαστικά καταθέτει ότι ο δήμος Ορεστιάδας είναι «ανίκανος» να διαχειριστεί μόνος την αξιοποίηση των φυσικών του πόρων.
Ένας δήμος που έχει διαχειριστική επάρκεια τύπου Α, έχει άριστα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, είναι ανίκανος να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους φυσικούς του πόρους και να κερδίσει χρήματα; Είναι ανίκανος να διαθέσει αυτά τα χρήματα για ουσιαστικές παρεμβάσεις στην παραποτάμια περιοχή; Φυσικά και είναι ικανός. Και την επάρκεια έχει και τις δυνατότητες.
Αυτό όμως δεν εξυπηρετεί τις πολιτικές επιλογές του κ. Μουζά. Δεν εξυπηρετεί τα πολιτικά του συμφέροντα. Έτσι, αποφασίζει να βάλει στην πολιτική διαχείρισης κι άλλους φορείς και ουσιαστικά να μοιραστεί ο δήμος τα κέρδη από την πώληση του αμμοχάλικου με άλλους.
Προτείνεται από τον δήμαρχο, η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Ορεστιάδας (κέρδος 50%), της διαδημοτικής επιχείρησης αξιοποίησης και ανάδειξης του ποταμού Άρδα (κέρδος 0%), της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας (κέρδος 8%), της Περιφέρειας ΑΜΘ (κέρδος 4%) και της Εταιρίας Έρευνας και Ανάπτυξης Β. Έβρου (κέρδος 38%).
Τα δε προσδοκόμενα κέρδη θα διανεμηθούν για διοικητικά έξοδα των φορέων (ειδικά αυτών που δεν έχουν αντικείμενο αλλά έχουν ανθρώπους να πληρώνουν) και αεριτζίδικες δαπάνες χωρίς κανένα ανταποδοτικό όφελος.
Ουσιαστικά η πρόταση του κ. Μουζά αποτελεί εκποίηση δημοτικού πλούτου.
Καταγγέλλουμε την εκποίηση του δημοτικού πλούτου που επιχειρείται.
Καταθέτουμε κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή της θητείας, αλλά από πολιτική ανικανότητα ή πολιτική σκοπιμότητα δεν έγινε. Έτσι προτείνουμε:
  1. Λύση της διαδημοτικής επιχείρησης αξιοποίησης και ανάδειξης του ποταμού Άρδα (δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης πλέον).
  2. Διαχείριση των φυσικών πόρων του ποταμού Άρδα από το δήμο Ορεστιάδας.
  3. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης της διαχείρισης των φυσικών πόρων του ποταμού Άρδα (διαπαραταξιακή).
  4. Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης των φυσικών πόρων του ποταμού Άρδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: