Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Νέος υπεράκτιος σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη


Το έργο θα διασφαλίσει νέες ποσότητες για την τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς

Η ολομέλεια της ΡΑΕ ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας GASTRADE Α.Ε. για τη δημιουργία Πλωτού Τέρμιναλ στην θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης. 

Το έργο του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αποτελείται από έναν Υπεράκτιο Σταθμό Παραλαβής και Αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) στο Θρακικό Πέλαγος περί το 22 χλμ νοτιοδυτικά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης. 

O υπεράκτιος αυτός σταθμός θα παρέχει φυσικό αέριο μέσω υποθαλάσσιου και στη συνέχεια μέσω χερσαίου αγωγού στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) με σύνδεση στην περιοχή (ενδεικτικά) της Αμφιτρίτης.

Ο προτεινόμενος σταθμός ΥΦΑ Αλεξανδρούπολης αποσκοπεί στην δημιουργία μίας τέταρτης πύλης εισαγωγής φυσικού αερίου στην χώρα μας, δυναμικότητας παροχής 500,000 Νm3/h φυσικού αερίου και αποθηκευτικής ικανότητας 135:000 m3 έως 145,000 m3 υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το προτεινόμενο έργο θα διασφαλίσει νέες ποσότητες φυσικού αερίου για την τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην βελτίωση της αξιοπιστίας τον Εθνικού συστήματος.

Η ετήσια δυναμικότητα του προτεινόμενου σταθμού σε πλήρη ανάπτυξη θα ανέλθει στα 2.6 δισ. κανονικά κυβικά μέτρα φυσικού αερίου (Nm3). Η ποσότητα αυτή αναμένεται να διατίθεται τελικά ως εξής:

-800 εκατ. Νm3 για την τροφοδοσία δύο νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου, με, καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 400 ΜWe έκαστoς που θα δημιουργηθούν στην ΒΙ.ΠΕ Αλεξανδρούπολης με εξαγωγικό προσανατολισμό προς την γείτονα Τουρκία με την οποία ήδη λειτουργεί η διασύνδεση 400 kV -500 ΜW.

-Η Τουρκία προβλέπεται να είναι σημαντικός εισαγωγέας Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα επόμενα χρόνια.

-800 εκατ. Νm3 στην υπόλοιπη εσωτερική αγορά, κυρίως σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

-1.000 εκατ. Νm3 εξαγωγή μέσω των βορείων συνόρων της χώρας.

Η διάθεση των ποσοτήτων φασικού αερίου από τον ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης θα αυξάνεται προοδευτικά και αναμένεται να καλύψει την πλήρη δυναμικότητα του σταθμού, ήτοι 2.6 δισ. Nm3.

Τόσο οι Υπηρεσίες της ΡΑΕ όσα και η Διοίκηση της υπό τον Πρόεδρο κ. Ν. Βασιλάκο συνέβαλαν τα μέγιστα για την έγκαιρη έγκριση της επένδυσης, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής Αλεξανδρουπόλεως και του Νομού Έβρου. 

Να σημειωθεί ότι οι περιβαλλοντικές μελέτες, και η όλη χωροθέτηση του έργου, αφ' ενός εξασφαλίζουν πλήρως την λειτουργία, χωρίς κανένα περιβαλλοντικό κίνδυνο, αφ' εταίρου με την λειτουργία του ο σταθμός συμβάλει στην παροχή καθαρού καυσίμου με ανταγωνιστικές τιμές προς όφελος των ελλήνων καταναλωτών.

Το σύνθετο αυτό έργο θα εξασφαλίσει σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας στην περιοχή, τόσα κατά την περίοδο κατασκευής, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: