Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Συνεργασία μεταξύ Ο.Τ.Α και Δασικών υπηρεσιών


Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στην προσπάθειά για αποτελεσματικότερη συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. της περιοχής της και  στην κατεύθυνση της καλύτερης προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων, μετά από σχετική εντολή του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης(Α.Δ.Μ-Θ) κ. Θύμιου Σώκου απέστειλε έγγραφο με το οποίο παρείχε οδηγίες προς τις Δασικές Υπηρεσίες προκειμένου να συνεργαστούν με τους Ο.Τ.Α.
Προς την κατεύθυνση της κοινής δράσης με τους Ο.Τ.Α οι Δασικές Υπηρεσίες θα έλθουν  σε επαφή με τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές, με σκοπό την ενημέρωση τους σχετικά με τα έργα που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται να υλοποιηθούν από τις Δασικές Υπηρεσίες και να ενημερωθούν για τις δράσεις των Δήμων.
ερτ

Δεν υπάρχουν σχόλια: