Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Νέες εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης Αφορούν στους Δήμους Κομοτηνής, Ξάνθης και Ορεστιάδας


Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Άρης Γιαννακίδης, υπέγραψε τις εντάξεις στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ» του Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013», (θεματική προτεραιότητα 61) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», των παρακάτω έργων:

  • «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 2.848.422 ευρώ  και δικαιούχο τον Δήμο Ορεστιάδας.

  • «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 2 ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ» προϋπολογισμού 496.610,89 ευρώ με δικαιούχο τον Δήμο Ξάνθης.


  • «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» προϋπολογισμού 839.148,62 ευρώ και δικαιούχο τον Δήμο Κομοτηνής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: