Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

10 μέτρα για την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου, όπου παρουσίασε 10 μέτρα για την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ, τόνισε τα εξής:
«Από εδώ και μπρος, όποιος δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει το έργο που έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ, θα απορρίπτεται και οι πόροι θα αποδεσμεύονται για να χρησιμοποιηθούν σε άλλα έργα».
Ο Υπουργός έκανε λόγο για 4.762 νεκρά έργα αξίας 5,5 δις ευρώ, που είναι ενταγμένα  από το 2008, και τα οποία δεν  έχουν ακόμη προχωρήσει σε συμβασιοποίηση, δημοπράτηση και πληρωμές. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, «τα έργα αυτά αξιολογούνται ένα προς ένα και είτε προχωρούν άμεσα σε υλοποίηση είτε απεντάσσονται.
Αποτελεί ρητή και αδιαπραγμάτευτη  εντολή προς τις Διαχειριστικές Αρχές της χώρας  τα ενταγμένα έργα που παραμένουν για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών χωρίς να έχουν προχωρήσει σε δημοπράτηση, να απεντάσσονται αμέσως από τα προγράμματα.» Μάλιστα, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την Περιφέρεια Αττικής, όπου «από τα συνολικά 3 δις ευρώ που διαχειρίζεται έχει παρκαρισμένα, νεκρά δηλαδή, τα μισά σε νεκρές εκχωρήσεις και ανενεργά έργα.»

 
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός κάλεσε τους 13 περιφερειάρχες, που πρόσφατα ανέλαβαν την πλήρη ευθύνη του ΕΣΠΑ, τους Υπουργούς, τους 300 δήμους της χώρας, τα πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς που διαχειρίζονται κοινοτικά προγράμματα να οργανώσουν εντατικά τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση των έργων. «Πλέον ανά 2 μήνες θα δίνεται πλήρης δημόσιος κατάλογος απολογισμός στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου για την πρόοδο του συνόλου των έργων για κάθε φορέα ξεχωριστά. Απολογισμός, λογοδοσία, πλήρης διαφάνεια, είναι το τρίπτυχο της δράσης μας στο ΕΣΠΑ», τόνισε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ως βασική προϋπόθεση για την επιτάχυνση και αναθεώρηση του ΕΣΠΑ έθεσε  ένα δεκάλογο αλλαγών που έχει ξεκινήσει και υλοποιεί ήδη το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Συνοπτικά, τα δέκα μέτρα είναι:
1. Βάζουμε τέρμα στη «βιομηχανία» των νεκρών εκχωρήσεων που ανακυκλώνουν πόρους και προγράμματα  χωρίς να υλοποιούν έργα.
Όσα εκχωρηθέντα ποσά δεν έχουν μέχρι σήμερα ενταχθεί, επιστρέφουν στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης που τα διαχειρίζεται και γίνεται επαναπρογραμματισμός με έμφαση σε ώριμα και σκόπιμα έργα.
2. Απλοποιούμε το σύστημα των εκχωρήσεων πόρων
Επιτρέπουμε την εκχώρηση κατά μέγιστο σε 2ο βαθμό. Η εκχώρηση γίνεται απευθείας στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης και η εκχώρηση πόρων συνεπάγεται αυστηρά και εκχώρηση διαχείρισης. Όποιος από το σύστημα: Διαχειριστική Αρχή-Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης και Ειδική Διαχειριστική Αρχή, αδυνατεί να διαχειρισθεί ο ίδιος το εκχωρηθέν ποσό, δεν συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα εκχωρήσεων.
3. Καταργούμε τη δυνατότητα δημιουργίας Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, χωρίς την έγκριση του ΥΠΑΑΝ
Ενώ το Γ΄ ΚΠΣ υλοποιήθηκε από 33 φορείς διαχείρισης  με 1192 στελέχη, η προηγούμενη κυβέρνηση  δημιούργησε 106 δομές διαχείρισης 3.763 στελέχη. Τριπλάσιες δομές υποστήριξης χωρίς όμως αντίστοιχα και τριπλάσιους ρυθμούς αποτελεσματικότητας και απορρόφησης πόρων. Τροποποιούμε λοιπόν το νόμο 3614/2007 και καταργούμε τη δυνατότητα δημιουργίας Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, χωρίς την έγκριση του ΥΠΑΑΝ.
4. Αναδιοργανώνουμε τις Αρχές Διαχείρισης
Προχωρούμε σε επαναξιολόγηση του πραγματικού έργου κάθε Διαχειριστικής Αρχής και κάθε Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, σε χαρτογράφηση και αξιολόγηση του προσωπικού τους. Μεταφέρουμε άμεσα ικανά στελέχη σε υπηρεσίες με μεγάλο αντικείμενο διαχείρισης και κυρίως σε τελικούς δικαιούχους (δήμους κοκ).
5. Απεγκλωβίζουμε χρήσιμους πόρους από νεκρές εντάξεις
4.762 έργα αξίας 5,5 δις που παραμένουν ανενεργά εγκλωβίζοντας χρήσιμους πόρους, αξιολογούνται ένα προς ένα και είτε προχωρούν άμεσα σε υλοποίηση είτε απεντάσοσνται. Ενταγμένα έργα που παραμένουν για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών χωρίς να έχουν προχωρήσει σε δημοπράτηση απεντάσσονται από τα προγράμματα.
6. Αποκεντρώνουμε τη λήψη αποφάσεων στις Περιφέρειες με στόχο την επιτάχυνση
Αποκεντρώνουμε τις αρμοδιότητες διαχείρισης και μεταφοράς πόρων από Κωδικό σε Κωδικό χωρίς περιττούς συντονισμούς, στις Ειδικές Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών. Ταυτόχρονα τους δίνουμε συνολική πρόσβαση στο κεντρικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για να έχουν πλήρη εικόνα των προγραμμάτων τους και αποκτούν τέλος καθολική αρμοδιότητα για τις ετήσιες εκθέσεις πορείας, ανακτώντας έτσι τη χαμένη μέχρι σήμερα εικόνα του Προγράμματός τους για κάθε έτος υλοποίησης.
7. Δίνουμε πλέον έμφαση στα  έργα και όχι στις διαδικασίες
Επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στα έργα και όχι στις διαδικασίες και τους αριθμούς. Εκτός από τον εντοπισμό ώριμων έργων, στόχος μας είναι να εντοπίσουμε σε κάθε περιοχή και κάθε περιφέρεια, και σε κρίσιμους τομείς, σε συνεργασία με τους νέους περιφερειάρχες, εκείνα τα έργα που θα φέρουν ανάπτυξη. Έργα ορόσημο κάθε περιοχής και κάθε τομέα που σήμερα πιθανόν να είναι ανέτοιμα για να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Σ’ αυτά τα έργα θα επικεντρώσουμε κάθε δυνατή τεχνική βοήθεια για να ωριμάσουν και να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό.
8. Ανοίγουμε άμεσα όλους τους κωδικούς προγραμμάτων
Έως το τέλος  Αυγούστου, όλοι οι κωδικοί ανοίγουν και ανοιχτές προσκλήσεις δημοσιεύονται ώστε Επιχειρησιακά Προγράμματα  με χαμηλή απορρόφηση να εντάξουν νέα έργα.
9. Υποστηρίζουμε τους τελικούς δικαιούχους να υλοποιήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά τα έργα τους
Βοηθάμε 13 Περιφέρειες, 300 Δήμους, 3.000 διαχειριστικά  αδύναμους δικαιούχους, 64 Μεγάλα Έργα, καθώς επίσης και σημαντικά τομεακά Προγράμματα,  για κινηθούν πλέον με πιο ταχείς ρυθμούς, παρέχοντας εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικούς συμβούλους για να τρέξουν τα προγράμματά τους. Κατά τεκμήριο ενισχύουμε αδύναμες γεωγραφικές περιοχές (ορεινές και νησιωτικές) ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν άμεσα και αποτελεσματικά ωφέλιμα για τις τοπικές κοινωνίες έργα.
10. Αναδιατάσσουμε τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης
Καταγράφουμε τις πραγματικές ανάγκες των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης ώστε στον επόμενο μήνα να καταλήξουμε στο νέο σχήμα με μεταφορά προσωπικού όπου χρειάζεται και κατάργηση περιττών υπηρεσιών.
Η συνέντευξη τύπου του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μιχ. Χρυσοχοϊδη και του Υφυπουργού Θ. Μωραϊτη για το ΕΣΠΑ
Συνέντευξη τύπου για επιτάχυνση ΕΣΠΑ_18.07.2011
(pdf)

Η εγκύκλιος με θέμα «Αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ»
Εγκύκλιος για ΕΣΠΑ_18.07.2011
(pdf)

Δεν υπάρχουν σχόλια: