Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

ΑΥΤΟ το Μεσοπρόθεσμο ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να περάσειΗ Αποτυχία τους ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ συνεχώς να αναπληρώνεται με το ΑΙΜΑ αυτών που συνεχώς πληρώνουν
Το Μεσοπρόθεσμο ΔΕΝ κατατίθεται για να “γλυτώσουμε” τη χρεωκοπία, αλλά διότι ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ έχουν ως προορισμό να ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ μόνιμα στο σβέρκο του ελληνικού λαού, δημιουργώντας και Νομοθετικά το Νέο βάρβαρο, μεσαιωνικό (και… βολικό) πλαίσιο μιας άδικης εργασιακής Κόλασης. Πως μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι ΕΝΩ ΞΕΡΟΥΝ ότι θα αποτύχει (ουκ αν λάβεις κλπ.) το καταθέτουν προς ψήφιση;;;
Φτάνει να δει κανείς μόνο τρία (3 ενδεικτικά) σημεία του Εφαρμοστικού Νόμου (κατεβάστε το σε pdf )  για να καταλάβετε τη Νέα Κοινωνική Δικαιοσύνη-πραγματικότητα που πάνε να μας επιβάλουν, :
Α. Συντάξεις
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 12, θεσμίζεται από 1/9/2011 ειδική μηνιαία εισφορά για τους συνταξιούχους επικουρικής ασφάλισης οι συντάξεις των οποίων είναι πάνω από 300,00 ΕΥΡΩ. Σκοπός της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η αντιμετώπιση των ελλειμμάτων φορέων και κλάδων επικουρικής σύνταξης, όπως αυτά θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των αναλογιστικών μελετών, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων αυτών.
Συγκεκριμένη, οι ανωτέρω παρακρατήσεις έχουν ως εξής:
 • α. Για συντάξεις από 300,01 ΕΥΡΩ μέχρι 350,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 3%
 • β. Για συντάξεις από 350,01 ΕΥΡΩ μέχρι 400,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 4% 
 
 • γ. Για συντάξεις από 400,01 ΕΥΡΩ μέχρι 450,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 5%
 • δ. Για συντάξεις από 450,01 ΕΥΡΩ μέχρι 500,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 6%
 • ε. Για συντάξεις από 500,01 ΕΥΡΩ μέχρι 550,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 7%
 • στ. Για συντάξεις από 550,01 ΕΥΡΩ μέχρι 600,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 8%
 • ζ. Για συντάξεις από 600,01 ΕΥΡΩ μέχρι 650,00 ΕΥΡΩ ποσοστό 9%
 • η. Για συντάξεις από 650,01 ΕΥΡΩ και άνω ποσοστό 10%
Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δε μπορεί να υπολείπεται των 300,00 ΕΥΡΩ.
Β. Κόβουν τα επιδόματα ανεργίας
Το δικαίωμα της επιδότησης ανεργίας στερούν σε χιλιάδες ανέργους ιδιαίτερα σε εποχικούς εργαζόμενους αλλά και νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, δυσκολεύοντας ακόμα πιο πολύ όρους παροχής του επιδόματος.
 • Συγκεκριμένα, αλλάζουν οι προϋποθέσεις πρώτης επιδότησης ως εξής: Απαιτούνται ο άνεργος να έχει κάνει 80 μεροκάματα το έτος, για τα τρία προηγούμενα έτη από την έναρξη της επιδότησης. Σήμερα απαιτούνται 80 μεροκάματα για τα δύο προηγούμενα έτη.
 • Εναλλακτικά, απαιτούνται 280 ένσημα στα τρία προηγούμενα έτη (τα 200 στα δύο τελευταία) από την έναρξη της επιδότησης. Σήμερα απαιτούνται 200 μεροκάματα τα δύο προηγούμενα έτη (και τουλάχιστον 80 ανά έτος).
 • Η πραγματική σφαγή γίνεται στους εποχικούς εργαζόμενους (π.χ. στον τουρισμό). Απαιτούνται δύο προϋποθέσεις για να πάρουν νέα επιδότηση: Η πρώτη είναι να έχουν κάνει 100 μεροκάματα τους τελευταίους 12 μήνες, η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι απαιτούνται 150 μεροκάματα «από τη λήξη της αμέσως προηγούμενης επιδότησής του έως και την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης με βάση την οποία αιτείται νέα επιδότηση». Σήμερα, ισχύει μόνο η πρώτη προϋπόθεση. Η προσθήκη της δεύτερης προϋπόθεσης πρακτικά σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος στον τουρισμό που δουλεύει έστω και λίγο λιγότερο από έξι μήνες το χρόνο (δε συμπληρώνει δηλαδή τα 150 μεροκάματα) σταματά να δικαιούται το επίδομα ανεργίας. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι εποχιακοί εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία αποτελούν το 80% του κλάδου.
Γ… και φυσικά τα παρακάτω
1. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου Μόνου της υπ’αριθ. Φ11321/15646/1198/2010 (Β’1623) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας αντικαθίσταται ως εξής:
 • «β) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό να μην υπερβαίνει τις εννιά χιλιάδες διακόσια ευρώ (9.200.000 ευρώ).»
 • 2. Η περίπτωση β) της παραγράφου 3 του άρθρου Μόνου της υπ’αριθ. Φ11321/15646/1198/2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας αντικαθίσταται ως εξής:
 • «β) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από ετπά χιλιάδες εξακόσια επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (7.607,55 ευρώ) μέχρι του ποσού των εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (9.200,00 ευρώ), καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (ΕΚΑΣ) σύμφωνα με τα παρακάτω:
 • βα) Από επτά χιλιάδες εξακόσια επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (7.607,55 ευρώ) μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (7.905,91 ευρώ) ποσό εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (172,50 ευρώ).
 • ββ) Από επτά χιλιάδες εννιακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα δύο λετπά (7.905,92 ευρώ) και μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων εκατόν τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (8.104,76 ευρώ) ποσό εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115,00 ευρώ).
 • βγ) Από οκτώ χιλιάδες εκατόν τέσσερα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (8.104,77 ευρώ) μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (8.353,38 ευρώ) ποσό πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50 ευρώ).
 • βδ) Από οκτώ χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (8.353,39 ευρώ) μέχρι του ποσού των εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (9.200,00 ευρώ) ποσό τριάντα ευρώ (30,00 ευρώ). Ειδικά για την κατηγορία αυτή, το ποσό της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500 ευρώ).»
3. Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου της δημοσίευσης του παρόντος νόμου μήνα.
….
Όσο για τη 5η δόση, μη στεναχωριέστε την έχουμε ήδη εξασφαλίσει, η Ε.Ε. με το έκτακτο σχέδιό της προνοεί την άμεση εκταμίευση της μισής δό­σης, 6 δισ. ευρώ δηλαδή, ώστε να συ­νεχίσει να λειτουργεί το Δημόσιο και να μην κατεβάσει ρολά, αφού τα χρή­ματα τελειώνουν στις 14 Ιουλίου.
Και μπορεί η κυβέρνηση να είναι ενημερωμένη για το σχέδιο, αλλά τη­ρεί σιγήν ιχθύος, διότι βεβαίως δεν έχει κανένα συμφέρον να δώσει δικαι­ολογία στην Κ.Ο. να χαλαρώσει από το καθεστώς τρόμου το οποίο έχει επι­βληθεί τις τελευταίες εβδομάδες…
«Το έκτακτο σενάριο έχει αποφασι­στεί εδώ και καιρό και θα έμενε επτασφράγιστο μυστικό, εάν δεν έκανε μια μικρή… γκάφα ο Βέλγος υπουργός Οι­κονομικών στο περιθώριο της συνε­δρίασης του Eurogroup. Ο Ντιντιέ Ρέιντερς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εξετάζεται και η εναλλακτική λύση να σπάσει σε δύο μέρη η επόμενη δό­ση του δανείου, ύψους 12 δισ. ευρώ, και να εκταμιευθεί η μισή δόση αρχές Ιουλίου και η υπόλοιπη τέλος Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου.
Δημιουργήθηκαν απορίες και οι δη­μοσιογράφοι ξαναρώτησαν εάν κάνει λάθος, αλλά ο Ρέιντερς κοίταξε τις σημειώσεις του και απάντησε: «Όχι, πρόκειται για 6 δισ. ευρώ». Αργότερα, ενώ οι φήμες οργίαζαν, η Ισπανίδα υπουργός Οικονομικών βγήκε από την αίθουσα της συνεδρίασης και δήλωσε ότι δεν ισχύει τέτοιο θέμα και δεν συ­ζητήθηκε καν.»  [«Το Ποντίκι»]
Η κυβέρνηση αυτή είναι επικίνδυνη, ακόμα πιο επικίνδυνη έγινε με τον Ελ. Βενιζέλο («πολύ στεναχωρημένος από τα μέτρα») στη φαρέτρα της  και πρέπει Άμεσα να αποχωρήσει από τιμόνι της χώρας (άλλο τόσο επικίνδυνες είναι οι τωρινές ηγεσίες της Ευρωζώνης).

http://roides.wordpress.com/2011/06/25/25june11/

Δεν υπάρχουν σχόλια: