Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Μέτρα για την προστασία των δασών


Στην εφαρμογή σειράς μέτρων για την ουσιαστική προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.


Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η δημιουργία Αντιπυρικών Σχεδίων από τα δασαρχεία και η στελέχωση με δασολόγους - δασοπόνους των επιχειρησιακών κέντρων του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, περιλαμβάνεται η πρόβλεψη να δέχονται οι περιφερειακές δασικές υπηρεσίες καταγγελίες και να περιπολούν το απόγευμα και τις αργίες και η ενσωμάτωση του προσωπικού της καταργηθείσας αγροφυλακής στις δασικές υπηρεσίες.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, συντάσσονται νέες προδιαγραφές Αντιπυρικών Σχεδίων, που αντικαθιστούν εκείνες που ήταν σε εφαρμογή από το 1981. Για το σκοπό αυτό δόθηκε εντολή σε όλα τα δασαρχεία να δημιουργήσουν νέα αντιπυρικά σχέδια, τα οποία θα αποτυπώνουν σε ένα ενιαίο, για όλους τους φορείς, χαρτογραφικό υπόβαθρο, τα επιχειρησιακά δεδομένα - όπως η βλάστηση, οι χώροι διασποράς, τα προκατασταλτικά έργα οι δρόμοι και οι δεξαμενές - με βάση τα οποία θα οργανώνεται η πρόληψη των πυρκαγιών.
Οι δασολόγοι-δασοπόνοι που θα στελεχώσουν τα επιχειρησιακά κέντρα του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας θα αποτελούν το σύνδεσμο με το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας του ΥΠΕΚΑ και τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για να υπάρχει συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Παράλληλα, από την 1η Ιουνίου 2011, έως και τις 31 Οκτωβρίου 2011, που λήγει η αντιπυρική περίοδος, οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες έχουν προσαρμόσει το πρόγραμμα λειτουργίας τους, ώστε οι συνολικά 3000 υπάλληλοι που τις στελεχώνουν, να δέχονται καταγγελίες και να πραγματοποιούν περιπολίες τις απογευματινές ώρες, καθώς και κατά τη διάρκεια των αργιών. Για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού έχει εξασφαλιστεί ποσό ύψους 3,5 εκατ. ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό, καθώς και αντίστοιχο ποσό για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων οκτάμηνης απασχόλησης.

Τέλος, το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενσωματώνει το προσωπικό της αγροφυλακής, στις δασικές υπηρεσίες.

Η χρηματοδοτική πρόνοια για την αντιπυρική προστασία περιλαμβάνει: εξασφάλιση από το ΥΠΕΚΑ 510.000 ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό για την κάλυψη των άμεσων λειτουργικών εξόδων των Δασικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, το υπουργείο έχει συμπεριλάβει στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του πίστωση ύψους 1,5-2 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση - βελτίωση - βατότητας του Δασικού Οδικού Δικτύου.

Επίσης, συνεχίζεται η χρηματοδότηση Δασικών Συνεταιρισμών σε Εύβοια, Αιτωλοακαρνανία, Χαλκιδική για την υλοποίηση προγραμμάτων καθαρισμού των δασών. Επιπροσθέτως οι Δασικοί Συνεταιρισμοί μπορούν να αξιοποιηθούν στην καταστολή σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Το ΥΠΕΚΑ απλούστευσε τις διαδικασίες για την εκτέλεση των μικρών έργων και εργασιών προληπτικού χαρακτήρα, προϋπολογισμού μέχρι 20.000 ευρώ με άμεση έγκριση από τις Διευθύνσεις Δασών. Η αρμοδιότητα για τις προγραμματικές συμβάσεις των ΟΤΑ μέχρι ποσού 500.000 ευρώ μεταβιβάστηκε στους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Επίσης ενεργοποιήθηκε και το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αλ. Μπαλτατζής", το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις Δασικές Υπηρεσίες και τους ΟΤΑ να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης έργων.

Προωθείται εγκύκλιος προς τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την αξιοποίηση του εθελοντισμού.

Επίσης με άλλη εγκύκλιο που προωθείται προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες του Κράτους (κρατικούς και αιρετούς Περιφερειάρχες) ζητείται η αξιοποίηση των μηχανικών μέσων και του εξοπλισμού δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Αντίστοιχα το ΥΠΕΚΑ με έγγραφό του τόσο προς τη ΔΕΗ όσο και προς τον ΟΣΕ, ζήτησε να προχωρήσουν σε καθαρισμούς των δικτύων τους.

Τέλος, καταβάλλεται προσπάθεια προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη χρηματοδότηση εκτάκτου προγράμματος πρόληψης των πυρκαγιών από το Πράσινο Ταμείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: