Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Συνεργασία Ελλάδας – Τουρκίας για τη διαχείριση και προστασία του Έβρου


Η συνεργασία για την προστασία και διαχείριση του Έβρου αποτέλεσε το αντικείμενο συνάντησης της δωδεκαμελούς κοινής Επιτροπής που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών με συμμετοχή και εμπειρογνωμόνων, καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων.
Μετά από διεξοδική συζήτηση με στόχο την προώθηση της συνεργασίας υπό το πρίσμα της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και της Οδηγίας για τις Πλημμύρες, αποφασίστηκε η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας η οποία θα επεξεργασθεί θέματα μεθόδων συλλογής, επεξεργασίας και ανταλλαγής ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για τη λεκάνη του Έβρου.
Η ομάδα εργασίας θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συνάντηση στην Αδριανούπολη εντός των επόμενων δύο εβδομάδων και αναμένεται να ολοκληρώσει και να υποβάλει το έργο της μέχρι την επόμενη συνάντηση της Επιτροπής τον Σεπτέμβριο του 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: