Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

« Υγειονομικός Χάρτης Νομού Έβρου και ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού ».


  Πρόσφατα  παρουσιάστηκε από πλευράς του Υπουργείου Υγείας ο Υγειονομικός Χάρτης της Ελλάδας. Ένα εργαλείο εξαιρετικά χρήσιμο για να εντοπιστούν οι ανάγκες υγείας κάθε περιοχής.
                Για τον Νομό Έβρου  παρατίθενται μια σειρά από ενδιαφέροντα στατιστικά  στοιχεία.  Ιδιαίτερης όμως προσοχής χρήζουν οι δείκτες, που κατά κάποιο τρόπο επισημαίνουν και  τα χρόνια προβλήματα των Υπηρεσιών Υγείας του Νομού.
                Ένας από αυτούς τους Δείκτες είναι και εκείνος της αναλογίας  του Αριθμού των Νοσηλευτών για μία Νοσοκομειακή Κλίνη. Δηλαδή πόσοι νοσηλευτές αντιστοιχούν σε μια κλίνη. Τα στοιχεία αναφέρονται στο έτος 2009.
                Σύμφωνα με τα δεδομένα του Υπουργείου η αναλογία αυτή ανέρχεται στο 1,39. Δηλαδή σε μια νοσοκομειακή κλίνη αντιστοιχούν 1,39 νοσηλευτές.
                Το γεγονός αυτό κατατάσσει την περιοχή μας στις υψηλές θέσεις αναλογίας νοσηλευτών προς κλίνη, για την ακρίβεια στην 11η θέση πανελλαδικά, τη στιγμή που όλοι οι Υγειονομικοί φορείς μιλούν για έλλειψη του νοσηλευτικού προσωπικού.


                Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με δηλώσεις υψηλόβαθμων στελεχών του τοπικού ΠΑΣΟΚ, που πριν από 2 με 3 χρόνια δημοσίως σε τηλεοπτικούς σταθμούς, κατηγορούσαν με έντονο ύφος την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την υποστελέχωση του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, υπογραμμίζοντας τότε  ότι η σχέση νοσηλευτή προς κλίνη ήταν στο 1,05.
                Δεδομένου δε  του γεγονότος ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουν γίνει ελάχιστες προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και επιπλέον υπήρξε μαζικό κύμα φυγής λόγω συνταξιοδότησης, η σημερινή πραγματική αναλογία νοσηλευτών προς κλίνη στον Νομό Έβρου πρέπει να είναι κατά πολύ χαμηλότερη του δείκτη 1,39 που αναφέρεται στον Υγειονομικό Χάρτη.
                Επίσης κάποια τμήματα στα Νοσοκομεία του Νομού Έβρου έχουν αυξήσει τον αριθμό των κλινών τους, πράγμα που επιτελέσθηκε χάρη στην αυταπάρνηση και την προσωπική προσπάθεια των νοσηλευτών, παρά τις προαναφερόμενες δυσκολίες, με μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση περισσότερων συνάνθρωπων  μας.
                Το γεγονός της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού επιβεβαιώνει με πρόσφατες δηλώσεις του και ο Πρόεδρος των εργαζομένων του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Ενόψει των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.        Θα μπορούσε το Υπουργείο να μας πληροφορήσει, ποιός είναι ο αριθμός των κλινών των Νοσοκομείων του Έβρου που έλαβε υπόψη η συγκεκριμένη μελέτη του Υγειονομικού Χάρτη, καθώς και ποιός είναι ο συνολικός αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί στα Νοσοκομεία του Νομού;  Σήμερα έχουν ισχύ αυτά τα δεδομένα ;
2.        Κατανοεί το Υπουργείο ότι με αυτήν την πληροφόρηση δημιουργείται στην τοπική κοινωνία η αίσθηση ότι δεν θα  υπάρξουν στις επόμενες προκηρύξεις νέες θέσεις νοσηλευτών για τα Νοσοκομεία του Νομού Έβρου, αφού η αναλογία νοσηλευτών προς κλίνη εμφανίζεται ως υψηλή, σύμφωνα με τον Υγειονομικό Χάρτη που δημοσίευσε το Υπουργείο ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: