Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Ανάλυση γνώμης για το φράκτη στον Έβρο


Στην αρχή του χρόνου η κυβέρνηση ανακοίνωσε την “εγκατάσταση αποτρεπτικών μέσων ανεξέλεγκτα εισερχομένων παράνομων μεταναστών κατά μήκος των 12,5 χιλιομέτρων των χερσαίων συνόρων στον Έβρο”. Η ανακοίνωση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, προβληματισμό και έντονη συζήτηση. Μελετήσαμε τις συζητήσεις στις online πηγές και υπολογίσαμε τα διάφορα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τις γνώμες που εκφράστηκαν σε αυτές.
 Εξαγωγή γνώμης από διαδικτυακές πηγές
Συγκεντρώσαμε από 500 sites (νέα, ειδήσεις, επίκαιρα, αρθρογραφία), 35.000 ελληνικά blogs και από Facebook, Twitter, Google Buzz, τα άρθρα και τα posts που αναφέρονταν στο θέμα του φράκτη.  Τα κείμενα κάλυπταν το διάστημα 23/12/10 – 13/02/11. Εντοπίσαμε με επεξεργασία της γλώσσας τα σημεία στα οποία εκφράζεται γνώμη για το θέμα και υπολογίσαμε αν η συνολική γνώμη που απορρέει από κάθε κείμενο είναι θετική ή αρνητική και κατά πόσο. Η ανάλυση περιλαμβάνει μορφολογικήεπεξεργασία, εκφράσεις υποκειμενικότητας (subjectivity) και συναισθήματος (sentiment), καθώς και ένα σύνολο από συντακτικούς κανόνες για την αναγνώριση φαινομένων της γλώσσας που παίζουν ρόλο στον υπολογισμό της γνώμης (πχ. άρνηση). Η συνολική γνώμη όπως προκύπτει από την ανάλυση, αποτυπώνεται στα παρακάτω διαγράμματα:
Evros fence web sentiment
Evros fence blog sentiment
Τι φανερώνουν οι δηλώσεις για το θέμα
Στόχος μας ήταν ο εντοπισμός των δηλώσεων για το θέμα και η κατηγοριοποίησή τους βάσει της πόλωσης που αυτές οι δηλώσεις φέρουν. Ακολουθήσαμε την παρακάτω μεθοδολογία:
1. Αυτόματη εξαγωγή των δηλώσεων σχετικά με την κατασκευή του φράκτη.
2. Κατηγοριοποίηση αυτών σε θετικές και αρνητικές.
3. Εξαγωγή των σημαντικότερων λέξεων-κλειδιών που περιέχονται στις δηλώσεις.
4. Ανάλυση του υλικού. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήσαμε το παρακάτω βίντεο, στο οποίο ξεκινώντας από αριστερά παρακολουθούμε σημαντικές εκφράσεις-λέξεις που συνδέθηκαν με αρνητικές δηλώσεις για το θέμα, καθώς προχωράμε στο κέντρο έχουμε λέξεις ή απόψεις που μοιράστηκαν στις δύο κατηγορίες και τέλος δεξιά εμφανίζονται λέξεις που συνδέθηκαν με θετικές ως προς την κατασκευή του φράκτη δηλώσεις (κυρίως δηλώσεις της κυβέρνησης και τμήματος της τοπικής κοινωνίας).
Σημείωση: το κομμάτι λέγεται Quiet Riot, είναι του Alex Dimou και ευχαριστούμε πολύ την KLIK Records (http://www.klikrecords.gr) για την ευγενική παραχώρηση.
Δημοσκοπήσεις
Οι δημοσκοπήσεις για την δημιουργία του φράκτη που δημοσιεύθηκαν σε έντυπα μέσα, είχαν σημαντική απόκλιση σε σχέση με τις μετρήσεις που έγιναν στο online περιεχόμενο και αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον. Επιβεβαιώνει αρχικά πως η διαδικτυακή κοινότητα σίγουρα δεν έχει τα χαρακτηριστικά του σώματος των ερωτηθέντων. Από την άλλη, όπως φαίνεται και στη δημοσκόπηση της Public Issue, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων (59%) θεωρεί το φράκτη αναποτελεσματικό μέτρο, τελικά απαντά στο βασικό ερώτημα μάλλον συμφωνώ/συμφωνώ. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων ήταν ως εξής:
Evros fence web sentiment
Evros fence web sentiment


Evros fence web sentiment

http://ainoqualia.tumblr.com/post/3601493105

Δεν υπάρχουν σχόλια: